Konkurrensklausulers giltighet

2015-08-31 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej. min sambo fick uppsägning för ca 1-2 veckor sen, Företaget jobbar inom hundtjänst och vi har funderat på att starta eget men i hennes avtal så står det att man inte får starta upp en egen verksamhet som kan konkurrera företaget inom 6 månader. Är den punkten giltig? har hört att en arbetsgivare inte får skriva så i ett avtal.sambon är efterfrågad från dem gammla kunderna hon hade i företaget och skulle kunna starta upp när som.Sammanfattning:Är det gilltigt att skriva att man ej får starta upp en verksamhet i samma område inom 6 månader, eller kan vi strunta i den punkten i avtalet och starta upp?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Punkten i avtalet som du hänvisar till är en så kallad konkurrensklausul. Sådana villkor är förenliga med svensk rätt. Utgångspunkten är alltid att en konkurrensklausul är giltig så länge den inte sträcker sig längre än vad som kan anses vara skäligt. Är den att betrakta som oskälig, kan den justeras (t.ex. 3 mån istället för 6) eller förklaras ogiltig med stöd av 38 § avtalslagen (1915:218).

Vidare kan en sådan klausul justeras eller förklaras ogiltig med stöd av 36 § avtalslagen, om villkoret anses oskäligt med hänsyn till senare inträffade förhållanden. Har något hänt efter det att anställningsavtalet ingicks, som gör att klausulen blir oskälig, kan du stödja dig på denna paragraf.

Normalt görs bedömningen med utgångspunkt i en intresseavvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av att du inte utnyttjar kundkontakter eller värdefull information (företagshemligheter, kundregister m.m.) och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna arbeta med vad som helst efter anställningens upphörande. Din position på arbetsplatsen är därmed av stor betydelse, i vilken utsträckning du haft kundkontakt, tillgång till information m.m.

Bryter du mot konkurrensklausulen kan din f.d. arbetsgivare yrka att domstolen ska förbjuda dig vid vite att fortsätta bedriva den konkurrerande verksamheten. Förbud vid vite innebär att du blir skyldig att betala en viss summa i böter om du inte följer domstolens beslut.

En konkurrensklausul kan alltså anses vara skälig om det motiveras av ett starkt och skyddsvärt intresse från arbetsgivarens sida. Sex månader har även ansetts vara skäligt rent tidsmässigt. Anser du mot bakgrund av vad jag har svarat att klausulen är oskälig, har du möjlighet att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka på att klausulen bör justeras/förklaras ogiltig med hänvisning till 36 och 38 §§ avtalslagen.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (102)
2020-10-23 Min chef ångrade sig om löneförhöjning
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav
2020-09-19 Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?
2020-08-29 Är muntliga anställningsavtal bindande?

Alla besvarade frågor (85555)