Konkurrensklausul i anställningsavtal

2015-06-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har sedan ca 3 år tillbaka arbetat som säljare på ett företag som bedriver en konsultverksamhet, vi säljer och utför en tjänst där vi gör kundbesök åt andra företag, alltså hjälper dom med marknadsföring. I mitt anställningsavtal finns en konkurrensklausul som lyder såhär "Arbetstagaren förbinder sig att inte ägna sig åt konkurrerande verksamhet inom en tid av fem år efter avslutad anställning. Till konkurrerande verksamhet räknas även att påbörja anställning eller på annat sätt arbeta för något av de företag som varit kunder hos -företaget X-. Nu har jag blivit uppsagd pga arbetsbrist. Jag skulle då vilja starta upp ett eget företag med samma tjänst efter att min uppsägningstid är slut. Mina chefer har då sagt att dom kommer att använda sig av klausulen och stämma mig. Den tjänsten jag hade på företaget har de dessutom lejt bort till en konsultfirma. Är den här klausulen giltig? När jag skrev på tänkte jag inte på att kolla om den gällde om jag blev uppsagd.
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline.

Konkurrensklausuler är ett relativt vanligt inslag i anställningsavtal. De betraktas inte som ogiltiga i sig.

Konkurrensklausuler anses dock inte vara giltiga om de går längre än vad som är "skäligt" (se avtalslagen paragraf 38). Vissa konkurrensklausuler anses inte vara giltiga överhuvudtaget eftersom de är alltför långtgående, andra kan upprätthållas fast med vissa begränsningar.

Vad som är skäligt är svårt att ange rent generellt. Bedömningen av vad som är skäligt sker utifrån en helhet, och underlaget du skickat in är alltför begränsat för att jag ska våga mig på att göra en kvalificerad bedömning. Jag kommer dock att ta upp ett par allmänna aspekter och avslutar svaret med en rekommendation.

Det som beaktas för att avgöra om en konkurrensklausul är skälig är om det finns ett berättigat intresse för klausulen, hur lång tid den gäller och vad som omfattas geografiskt och innehållsmässigt (dvs vilken typ av verksamhet som förbjuds; en avgränsad del av, eller "all", konkurrerande verksamhet). Man tittar också på vilken kompensation som utgår för begränsningen, vilken kunskap eller position den anställde haft och vilka effekter klausulen får och då särskilt den anställdes möjlighet att skaffa sig ett uppehälle. Finns en vitesklausul tas även hänsyn till (storleken på) den. Som nämnts ovan ska det till en helhetsbedömning. Faktorerna som nyss tagits upp ska sättas i relation till varandra.

Det enda jag kan anmärka på för tillfället är tidsaspekten. Den synes lite väl långtgående i ditt fall. En femårig konkurrensklausul anses normalt vara oskäligt, såvida inte exceptionella omständigheter råder. Däremot är det väldigt svårt att ange vad en skälig nivå ligger på. Två år är generellt sett standard vad gäller konkurrensklausuler i anställningsförhållanden. Branschvisa variationer kan förekomma. Det kan inte heller nog påpekas, att bedömningen måste ske utifrån en helhet.

Tyvärr kan jag inte lämna några mer bestämda uttalanden än så. Jag skulle behöva mer info kring de aspekter som jag nämnt ovan och som har betydelse för bedömningen av om klausulen ska anses vara alltför långtgående. Med hänsyn tagen till den position du haft, omfattningen av klausulen, tidsaspekten sant det faktum att du inte synes ha fått någon kompensation (?) lutar det åt att klausulen inte kan upprätthållas i sin helhet (den framstår som oskälig). Jag rekommenderar dig att återkomma till mig om du vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende. Med ett bredare underlag kan jag göra en mer precis och noggrann bedömning.

jacob frank
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82649)