FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/04/2015

Konkurrensklausul i anställningsavtal

Jag skrev på ett avtal med ett försäljningsföretag som jag började jobba för. Efter att jag sagt upp mig läste jag igenom avtalet och såg ett villkor som löd ungefär så här: Vid avslutad tjänst hos oss får du inte börja arbeta på ett annat försäljningsföretag inom nio månader (från avslutad tjänst) och gör du det blir du ersättningsskyldig (ca. 6 månadslöner) till oss. Får de uppställa ett sådant avtalsvillkor? Det känns ju helt sjukt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är enligt svensk rätt tillåtet att använda sig av s.k. konkurrensklausuler, men en konkurrensklausul får inte tillämpas om den sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Detta framgår av 38 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Utgångspunkten är därmed att klausulen är giltig, men att den kan jämkas eller åsidosättas enligt 38 § avtalslagen. Det ska göras en helhetsbedömning. Enligt praxis har beaktats om det funnits ett berättigat intresse för klausulen, hur lång tid den gällt och vad den omfattat geografiskt, samt vilka begränsningar den inneburit för arbetstagaren att arbeta inom branschen. Här har också tittats på vilken kompensation som utgått, vilken kunskap eller position som arbetstagaren haft och vilken lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren erhållit.

Om konkurrensklausulen ska bedömas som skälig, ska den tillämpas och du begår ett avtalsbrott om du arbetar i en konkurrerande verksamhet. I ditt avtal är det på förväg avtalat om ett bestämt avtalsvite som du får betala om du bryter mot avtalet. Denna summa kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen om den är oskäligt hög.

Utifrån informationen i frågan kan inte göras en bedömning av huruvida konkurrensklausulen är skälig eller inte. Eftersom ett avtalsbrott kan leda till stora ekonomiska konsekvenser råder jag dig därför att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens jurist som kan erbjuda vidare juridisk rådgivning. Du kan boka en tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000