Konkurrens mellan misshandel och framkallande av fara för annan.

FRÅGA
Hej, kan 3:5 BrB och 3:9 tillämpas samtidigt eller konsumeras 3:9 när faran förverkligats?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna döma en person för misshandel (3:5 Brottsbalken) krävs att personen i fråga haft uppsåt att tillfoga någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt försatt någon annan i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Det finns tre typer av uppsåt - avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. För försök till misshandel gäller samma krav på uppsåt.

För att en person ska kunna dömas för framkallande av fara för annan (3:9 Brottsbalken) gäller att gärningsmannen ska ha utsatt en annan person för livsfara eller fara för svår kroppsskada, och detta ska ha skett genom grov oaktsamhet.

Skillnaden mellan brotten är alltså att det ena begås med uppsåt och det andra genom grov oaktsamhet. Även om faran förverkligas gäller samma uppsåtskrav för att kunna döma för misshandel. Om man misshandlar någon utan uppsåt kan man alltså inte dömas för misshandel. På grund av uppsåtskravet i 3:5 kan paragrafen inte tillämpas samtidigt som 3:9.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll