Konkludent handlande och uppsägningstid för tillsvidareavtal

2016-11-16 i Anbud och accept
FRÅGA
HejsanVi är ett företag som tidigare hade ett städbolag som fakturerade oss 4000 kr i månaden.När vi sedan skulle flytta så meddelade vi städbolaget och bad dem komma in med en offert på den nya lokalen. Vi fick en offert på 20 000 tusen kronor i månaden och vi tyckte att det var för mycket men de fortsatte att städa åt oss utan att vi har skrivit något nytt avtal.Nu så har vi hittat ett företag som vi vill arbeta med men det gamla städföretaget säger att vi har ett avtal de hävdar det gamla avtalet på 4000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normalt krävs det anbud och accept för att ett avtal ska komma till stånd mellan två parter. Det man kan konstatera är att ni tidigare har haft ett avtal om städning av er gamla lokal och att ni meddelade dem om att ni ville ingå ett nytt avtal för städning av den nya lokalen istället. För att ett nytt avtal om städning ska ingås krävs att ni accepterar den offert de sänt till er.

Ibland kan man anses bunden av ett avtal genom konkludent handlande, även om man inte uttryckligen gått med på avtalet. Detta innebär att man ger motparten en befogad anledningen att tro att ett avtal är ingånget. Mycket i din fråga tyder på att ert företag blivit bunden av ett nytt avtal då ni tidigare haft ett liknande avtal mellan er, ni har bett om en ny prisoffert för den nya lokalen och sedan låtit städbolaget städa den nya lokalen utan att protestera eller förtydliga att ett avtal inte är ingånget. Svaret på din fråga beror på vad ni sagt till varandra mer exakt och hur diskussionen har gått. Ifall ni till exempel varit tydliga med att ni inte vill ingå ett nytt avtal på grund av priset eller önskade mer betänketid för att fundera ska ni antagligen inte anses bundna av ett nytt avtal med städbolaget.

Det låter på din fråga som om ni ingått ett tillsvidareavtal, ett avtal om att de ska städa era lokal tills någon part inte längre vill helt enkelt. Som huvudregel ska man ensidigt kunna säga upp avtalet utan särskilda skäl, om man inte kan utröna att det är underförstått mellan parterna att avtalet bara ska kunna sägas upp under vissa omständigheter. Inget i din fråga antyder på att så skulle vara fallet.

Då man vill säga upp ett tillsvidareavtal kan det hända att man måste ta en skälig uppsägningstid i beaktande. Då ska man bland annat ta hänsyn till avtalets längd, skäliga investeringar, tid att finna alternativ och handelsbruk. Man brukar utgå från en uppsägningstid på en månad men denna kan alltså bli både längre och kortare beroende på hur avtalsförhållandena ser ut. Har man varit avtalspartners under väldigt lång tid och det är väldigt svårt för städbolaget att hitta nya kunder kan uppsägningstiden tänkas behöva vara längre än en månad.

Först och främst måste man alltså fråga sig om ni sagt upp det första avtalet (städning av den gamla lokalen för 4000 kr). Jag tycker att det låter som om ni gjort detta, det är ju ganska tydligt att ni inte vill fortsätta avtalet då ni ska byta lokal. Städbolaget har ju dessutom bekräftat uppsägningen av avtalet genom att skicka en ny offert för ett nytt avtal. Detta beror dock som tidigare nämnts på de exakta omständigheterna i ditt fall (vad ni sagt till varandra, hur ni sagt det och så vidare).

Ifall ni sagt upp det gamla avtalet korrekt är nästa fråga ifall ni kan anses vara bundna av det nya avtalet genom konkludent handlande. Detta kan också diskuteras och jag vet för lite för att kunna avgöra om så är fallet men det kan i alla fall konstateras att det finns en risk för att ni blivit bundna då ni tillåtit städning och agerat som om avtalet kommit till stånd.

Nu när ni hittat ett nytt företag som ska sköta städningen kan ni helt enkelt säga upp ert avtal med det "gamla" städbolaget. Antagligen kommer ni få acceptera en viss uppsägningstid då ni får betala städbolaget för de tjänster de utför under denna period, efter detta är det fritt fram att ingå avtal med andra igen. Detta gäller om ni inte avtalat om något annat, det är inte ovanligt att man på förhand bestämt vilken uppsägningstid som ska gälla. ¨

Om nu det gamla avtalet på 4000 inte skulle anses vara uppsagt på rätt sätt (vilket städbolaget hävdar) måste ni iaktta en uppsägningstid för detta avtal. Ni får fortfarande säga upp avtalet fritt men måste som sagt fortsätta avtalet i 1 månad till innan ni är "fria".

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85631)