Konfliktlösning, hyresrätt

Hejsan

Jag har en fråga gällande kontrakt vs besiktningsätt.

Jag och min förre detta sambo flyttade in i en hyresrätt. Det tog slut för över ett år sedan och han har flyttat ut. Problemet är att han vägrar skriva ur sig från kontraktet och bor som sagt inte kvar. Jag bor kvar och betalar hyra o mitt x vägrar ge mig nycklarna. Han har ingen önskan att egentligen ta över bostaden utan mer att inte sammarbeta.

Han har dessutom inte råd att bokvar .

Vad kan du ge mig för råd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Var är ex-sambon folkboförd?

Enligt 7§ folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller om personen är bosatt på fler än en fastighet anses vara då bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Denna paragraf innebär att eftersom ni båda två står på hyreskontraktet och inget annat har anmälts vare sig till Skattemyndigheten eller för den delen till Hyresvärden så anses den utflyttade sambon ändock vara folkbokförd (bosatt) i lägenheten. Därmed kan du inte kräva nyckeln tillbaka (eller exempelvis byta lås) eftersom det skulle innebära att du förvägrar tillgång till hemmet.

Lösning enligt sambolagen

Som jag har förstått det så står ni båda på hyreskontraktet och lägenheten införskaffades som gemensam bostad, se 3 § sambolagen(här). Eftersom ni flyttat isär så kan du begära om bodelning, se 2 §.

Är det så att ni inte kan komma överens om lägenheten så kan du ansöka om bodelning, p.g.a. av samboförhållandets upplösning i Tingsrätten.

I bodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för det gemensamma boendet. Med sådan gemensam bostad menas då alltid permanentbostad. All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom. Du bör begära bodelning senast inom ett år efter att samboförhållandet har upphört genom separation. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Dessa bestämmelser återfinns i sambolagen.

Lösning genom att skriva över kontraktet

Om det är så att din ex-sambo folkbofört sig på annan bostadsadress så kan du begära hos hyresvärden om att få ta över hyreskontraktet. (Hyresvärden har dock rätt att undersöka din ekonomiska ställning och ta beslut därefter). Men eftersom du redan betalar all hyra så borde inte det vara något problem.

Svar

Det första jag skulle göra är att försöka lösa situationen genom att prata med hyresvärden, se om det finns möjlighet att skriva över kontraktet till dig, berätta om att endast du bor i lägenheten och betalar hyra o.s.v. Är det så att situationen inte kan lösas genom hyresvärden så får du eventuellt begära bodelning hos tingsrätten.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Fredrik AsplénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning