FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet19/07/2019

Konflikt angående gällande tillträdesdag i köpekontrakt

Vi har en tvist med säljaren om tillträdesdag till en fastighet. Vid kontraktskrivningen hade vi svårt att komma överens. Vi ville ha tillträde längre fram i tiden och säljaren tidigare. Vi skrev kontrakt den 6 juni och kom överens om tillträde den 6 sept, dvs 3 månader framåt i tiden var en godtagbar kompromiss för alla parter. Säljaren var väldigt angelägen om att tillträdet skulle ske tidigare om det fanns möjlighet och vi kom överens om att, om vår fastighet sålde snabbt, skulle vi försöka tillträda i augusti. I köpekontraktet skrev detta på följande sätt:

Tillträde 190815 eller annat datum enligt överenskommelse, dock senast 190906.

Detta tillägg skrevs sedan under av samtliga parter med våra signaturer och namnteckningar.

Vi vill nu tillträda 190906 och säljaren hävdar att tillträde skall ske 190815.

Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om köp av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken (JB).

Formkrav vid fastighetsköp

För att ett fastighetsköp ska vara giltigt finns vissa formkrav, till skillnad från många andra avtalsförhållanden. Det innebär att ett skriftligt kontrakt måste upprättas, ett köpekontrakt. Köpekontrakt är en av de viktigaste handlingarna vid fastighetsköp, som för att vara giltigt måste skrivas under av alla parter samt innehålla uppgifter om köpeskillingen, fastighetens registerbeteckning samt en överlåtelseförklaring (4 kap. 1 § JB).

Vad innebär tillträdesdag?

Även uppgifter som tillträdesdag är viktigt att ha med i köpekontraktet, trots att det inte är ett lagstadgat krav. Tillträdesdagen är den dag då köparen får tillträde till fastigheten och risken för fastigheten går över på köparen. Detta innebär att ni som köpare bär risken efter första avtalade tillträdesdag, 190815, även om ni inte flyttar in i fastigheten det datumet (4 kap. 11-12 §§ JB).

Slutsats

Eftersom det i köpekontraktet står att tillträdesdagen är från 190815, eller annat överenskommet datum, till senast 190906, är det också dessa datum som gäller för garanterad rätt till tillträde. Det är inget krav att ni måste tillträda fastigheten 190815, det medger snarare det datum ni som tidigast kan tillträda fastigheten, om ni inte kommer överens om ett annat datum. Det innebär att ni mycket väl har rätt att tillträda fastigheten 190906 (som senast).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000