Kompensation vid fasadrenovering

2018-10-31 i Skadestånd
FRÅGA
Hej! Vi driver en restaurang och nu har hyresvärden informerat oss om att fasaden på hela huset skall renoveras. Det kommer vara täckta byggnadsställningar kring hela huset i 8 veckor. Med andra ord kommer restaurangen vara täckt. Vår fråga är vad vi kan kräva? Vad har vi rätt till? T.ex. sänkt hyra under perioden med tanke på att det är ganska troligt att vi kommer förlora intäkter under den här perioden...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (1970:994), som även kallas för hyreslagen.

Enligt hyreslagen har du som hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om hinder eller men uppstår i din nyttjanderätt. Det kan till exempel handla om störningar på grund av arbete som din hyresvärd utför på fastigheten. Eller till exempel buller, damm och liknande. Även försämrad tillgänglighet till restaurangen kan innebära att nyttjandet inskränks. Du kan även ha rätt till nedsättning av hyran fastän du inte lider någon ekonomisk skada.

Det är lite svårt för mig att bedöma om du har rätt nedsättning av hyran eller inte, då jag saknar utförlig information om era hinder och men. Sedan beror det också på vad som står i ditt hyresavtal. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel, men när det handlar om rätten till nedsättning av hyran så är det möjligt inskränka den rätten. Oftast brukar man göra sådana inskränkningar i hyresavtalet, vad gäller sedvanligt underhåll. En fasadrenovering räknas många gånger som ett sedvanligt underhåll. Det är därför möjligt att rätten till nedsättning av hyran har avtalats bort även i ditt fall. Därför skulle jag först och främst råda dig att titta på ditt hyresavtal och se vad som står där, vad gäller nedsättning av hyran.

Skulle det uppstå en skada på grund av hyresvärdens fasadrenovering så är hyresvärden skadeståndsskyldig. Kan hyresvärden dock visa att skadan inte beror på hans försummelse, så är hyresvärden inte skadeståndskyldig.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (47)
2019-02-27 Vem är ansvarig när byggandet av ett nytt hus på en grannfastighet har resulterat i sprickor i vårt hus?
2019-01-31 uthyrning andrahand - bostadsrätt
2019-01-27 Kan jag begära skadestånd för dolt fel trots friskrivning?
2019-01-26 Hyresgäst vägrar flytta sitt bohag efter att hyrestiden löpt ut

Alla besvarade frågor (66900)