Kommunikation och delgivning av skriftligt svaromål i vårdnadsmål

2016-12-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
I en stämning ang vårdnad har motparten fått ta del av mitt yrkande och ska svara på den till Tingsrätten.Kommer jag som kärande att få ta del av den svarandes skriftliga svaromål innan den muntliga förberedelsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om tingsrätten kommer att besluta att skicka över svaromålet till dig – och verkställa beslutet genom att faktiskt skicka över svaromålet till dig – innan det muntliga sammanträde som tingsrätten redan har beslutat att hålla.

Ska svaromålet kommuniceras?

I regel ska svaromålet kommuniceras till käranden efter att rätten har kontrollerat att det uppfyller kraven för ett svaromål. Detta framgår inte uttryckligen av rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB), men följer sannolikt sett av att tingsrätten ska se till att målet blir utrett av parterna (se 42 kap. 8 § RB) och av att rätten kan förordna om skriftväxling mellan parterna (42 kap. 9 § RB).

När ska svaromålet kommuniceras?

Det är tingsrätten som bestämmer när svaromålet ska kommuniceras till dig. Eftersom svaromålet avgavs skriftligen bör det dock kommuniceras före den muntliga förberedelsen. Alternativet till ett skriftligt svaromål är nämligen att det avges muntligt vid ett sammanträde (42 kap. 9 § andra stycket RB). En av funktionerna med att ha ett skriftligt svaromål är att det låter käranden få reda på svarandens ståndpunkter före ett muntligt sammanträde, vilket i sin tur gör det enklare att utreda målet vid sammanträdet.

Kommer du att få ta del av svaromålet i sig?

För att du ska kunna beakta svaromålet inför den muntliga förberedelsen måste du så klart veta vad det innehåller. Det finns dock inget ovillkorligt krav om att svaromålet alltid ska delges käranden. Med det sagt torde 33 kap. 2 § RB ofta leda till att svaromålet ska delges käranden. Delgivning innebär i ditt fall att svaromålet på ett visst särskilt föreskrivet sätt tillställs dig (käranden). Vill du läsa mer rekommenderar jag 33 kap. RB och delgivningslagen (2010:1932).

Sammanfattning

Du kommer med all sannolikhet att få ta del av svaromålet innan den muntliga förberedelsen. Det är dock i slutändan upp till tingsrätten att fatta och verkställa beslutet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med kommunikation och delgivning av handlingar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86899)