FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/05/2013

Kommunens skadeståndsskyldighet vid mobbning

Hej! Jag är en 23 åring som tidigare har blivit mobbad under nästan hela min grundskoleperiod. Minns som liten att jag bara längtade efter helg på måndag morgon. Konsekvenserna av mobbingen har i vuxen ålder blivit långvarig depression, tror jag är inne på 7-8 året, sociala svårigheter, ångest och svårigheter att klara av gymnasiet. Vilket har resulterat i sjukskrivningar och åtskilliga samtalssessioner. Det jag undrar är, finns det någon möjlighet att få upprättelse? /Göran

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,
Du kan begära skadestånd från kommunen. Enligt skadeståndslagen är kommunen skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Elever i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att skolan utövar myndighetsövning över dem. Det som sker i skolan utanför undervisningen anses dock ha ett sådant samband med myndighetsutövning att även mobbning på raster och liknande faller under kommunens skadeståndsansvar.

Kommunen måste ha varit vårdslös och vållat skadan för att bli ansvariga för den. Kommunen är också ansvarig för sina anställdas vårdslöshet. Detta gäller till exempel rektorer och lärare.   Gällande mobbning har Högsta domstolen sagt att skolan ska ha gjort vad som rimligen kan krävas av dem. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att skolan lyckats stoppa mobbningen. I rättsfallet NJA 2001 s. 755 uttrycker Högsta domstolen det som att skolan ska ha "tagit problemet på allvar och gjort vad den kunnat för att komma tillrätta med det". Om skolan inte har gjort detta så kan kommunen alltså vara skadeståndsskyldig.

Du kan då får ersättning för de kostnader som uppkommit med anledning av mobbningen, till exempel kostnader för psykologsamtal. Du kan också få ersättning för sveda och värk, alltså för ditt dåliga psykiska mående. 

Om du överväger att stämma kommunen för skadestånd så råder jag dig att anlita en jurist eller advokat. 

Vänligen,

Kim Dohm-HansenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?