Kommunens skadeståndsansvar

2016-07-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min son, som går på dagis, fick idag sitt finger klämt in en inpasseringsport till hans avdelning. Porten har inga spärrar, och barnen leker givetvis där, och nu gick det så illa att min son klämde sin fingertopp, så att den skars av helt. Kan jag stämma kommunen för oaktsamhet? Det är ju trots allt deras verksamhet, som har fallerat här. Risken är ju att fingertoppen aldrig växer tillbaka.hur bör jag jobba med detta fall? Tacksam för svar,mvh,Peter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av Skadeståndslagen (SkL). Det finns ett särskilt skadeståndsansvar för kommunen som rör myndighetsutövning. Ditt fall handlar inte om myndighetsutövning och därmed kommer skadan att regleras enl. vanliga regler.

SkL 2 kap. 1 § anger att om någon (kommunen i ditt fall) orsakar personskada genom oaktsamhet ska denne ersätta skadan. Då behöver först utredas om det förelåg oaktsamhet i ert fall, det bör vara oaktsamt att ha en riskfylld inpasseringsport till ett dagis när barn leker där. Sen ska den oaktsamheten ha "orsakat" skadan, med andra ord ska det ha förelegat adekvat kausalitet och vilket kan avgöras genom huruvida skadan hade undvikits om kommunen exv. satt upp spärrar.

I så fall kan ni få ersättning för era sjukvårdskostnader plus resor till och från sjukhus och skälig kompensation till dig om du fått ta ledigt från ditt arbete eller liknande. Dessutom kan ni få ersättning för sveda och värk eller om det blir mer bestående skador, för lyte och men.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med frågor om skadestånd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll