Kommundirektörens tystnadsplikt

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej kan en kommunmdirektör , ge ut uppgifter om det samtal till en ledamot i revisionsnämnden, har hon inte tystnadsplikt, det vi e posta om var ju mellen henne och mig. Varmed denna person sms till mig och påstod att jag skulle ha hotat henne. Jag anser att hon brutit mot tystnadsplikten. Detta fall hände här om kväll i Korsnäs.Tacksam om svar.
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du dels vill veta om en kommundirektör har tystnadsplikt och om de får lämna ut uppgifter.

Kommunaldirektörer har ingen generell tystnadsplikt, utan tystnadsplikten beror på själva uppgiften. Det innebär att kommunanställda inte kan ge ut uppgifter om exempelvis en enskilds hälsa, missbruk , tidigare ärenden i socialförvaltningen etc. Dessa regler hittar vi i OSL.

Om de uppgifter som samtalades om inte är skyddad av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt gentemot dem.

Sekretessen ska vidare läsas mot offentlighetsprincipen. Det är en central svensk förvaltningsrättslig princip som innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 TF.

En allmän handling är handlingar som inkommit eller skickats ut av en myndighet samt att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Om ni postat med varandra innebär det att handlingar - brevet - inkommit till myndigheten. Om uppgifterna i brevet inte innehåller sekretessbelagda uppgifter innebär det att handlingen är allmän och i förlängningen att alla kan ta del av innehållet.

Jag kan inte ta ställning till huruvida uppgifterna i er brevförväxling innehöll sekretessbelagda uppgifter, men ovan är ramen för kommundirektörens tystnadsplikt.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (32)
2021-10-25 ​Vad ingår i tystnadsplikten inom hälso- och sjukvården?
2021-05-04 Har apotekspersonal tystnadsplikt?
2021-04-10 Arbetstagares tystnadsplikt inom vården
2021-02-28 Har en kommundirektör tystnadsplikt?

Alla besvarade frågor (96531)