Kommundirektörens tystnadsplikt

Hej kan en kommunmdirektör , ge ut uppgifter om det samtal till en ledamot i revisionsnämnden, har hon inte tystnadsplikt, det vi e posta om var ju mellen henne och mig. Varmed denna person sms till mig och påstod att jag skulle ha hotat henne. Jag anser att hon brutit mot tystnadsplikten. Detta fall hände här om kväll i Korsnäs.

Tacksam om svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du dels vill veta om en kommundirektör har tystnadsplikt och om de får lämna ut uppgifter.

Kommunaldirektörer har ingen generell tystnadsplikt, utan tystnadsplikten beror på själva uppgiften. Det innebär att kommunanställda inte kan ge ut uppgifter om exempelvis en enskilds hälsa, missbruk , tidigare ärenden i socialförvaltningen etc. Dessa regler hittar vi i OSL.

Om de uppgifter som samtalades om inte är skyddad av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt gentemot dem.

Sekretessen ska vidare läsas mot offentlighetsprincipen. Det är en central svensk förvaltningsrättslig princip som innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 TF.

En allmän handling är handlingar som inkommit eller skickats ut av en myndighet samt att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Om ni postat med varandra innebär det att handlingar - brevet - inkommit till myndigheten. Om uppgifterna i brevet inte innehåller sekretessbelagda uppgifter innebär det att handlingen är allmän och i förlängningen att alla kan ta del av innehållet.

Jag kan inte ta ställning till huruvida uppgifterna i er brevförväxling innehöll sekretessbelagda uppgifter, men ovan är ramen för kommundirektörens tystnadsplikt.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo