Kommission: hur får jag betalt för min fordring i ett konkursbo?

Ett företag har sålt mina privata ägodelar på kommission. Det handlar om en franchisekedja. Jag har betalt hyra för uppställningsplats och har en fordran på 10.000 kr sedan deras kostnader och provision har dragits från försäkringsbeloppet. Företaget är nu satt i konkurs och verksamheten har upphört. Jag har inte fått några pengar och konkursförvaltaren svarar att det är en mycket liten chans att jag ska få ut mina pengar. Vad har jag för möjligheter att få mina pengar? Vilka fel har företaget gjort? Som jag förstått det har dom brustit i att sätta undan klientmedel. Mina pengar skulle ju ha varit särbehandlade och inte ingått i företagets kapital. Kan man ställa krav på butiksägaren eller franchisegivaren? Jag hoppas ni kan hjälpa till med detta då det är många som är drabbade.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet alla omständigheter i ditt fall kan jag inte säga exakt vad företaget har gjort fel. Då företaget verkar ha brustit i att sätta undan medel kommer jag utgå från det. Frågan aktualiserar någonting som kallas separationsrätt och sakrättsligt skydd. Nedan beskriver jag när ett sådant skydd uppkommer i ett kommissionsförhållande och vad som gäller om anspråket inte vunnit sakrättsligt skydd

Sakrättsligt skyddat anspråk

Ett kommissionsförhållande innebär att kommissionären säljer eller köper varor i eget namn men för kommittentens (huvudmannens) räkning. Om kommissionären försätts i konkurs kan huvudmannen ha rätt att få tillbaka medel som influtit efter försäljning, dvs separationsrätt. För att separationsrätt ska uppkomma måste huvudmannens anspråk vara sakrättsligt skyddat.

Sedan kommissionären sålt huvudmannens varor innehar kommissionären de medel som influtit med redovisningsskyldighet. Det innebär att kommissionären är skyldig att redovisa för dem, eftersom de ju tillhör huvudmannen. Om kommissionären sedan försätts i konkurs krävs det, för att huvudmannen ska ha separationsrätt, att dessa medel inte sammanblandats med kommissionärens övriga medel. I så fall kan man ju inte veta vilka medel som tillhör vem.

Trots att sammanblandning skett kan separationsrätt ändå föreligga, om huvudmannens medel finns omedelbart tillgängligt för avskiljande och att dröjsmål med avskiljande inte föreligger. Det kan vara fallet om medlen finns på ett bankkonto och sammanblandningen sker någon dag innan konkursen meddelas. Då går det att avgöra vilka medel som tillhör huvudmannen och de anses därför finnas omedelbart tillgängliga för avskiljande. Mellan huvudmannen och kommissionären gäller ju såklart avtalet och huvudmannen har en fordring på kommissionären. En sådan är däremot oprioriterad i kommissionärens konkurs (se nedan).

Konkursförfarandet

En konkurs sköts av en konkursförvaltare och innebär att alla konkursboets tillgångar samlas och fördelas mellan fordringsägarna. Eftersom tillgångarna inte räcker till för att betala alla fordringar upprättas en utdelningsordning. Det är en slags rangordning över vilka fordringar som ska prioriteras före andra. Först att få betalt får fordringar som är förenade med förmånsrätter, exempelvis fordringar med panträtt och arbetstagares lönefordringar. Resterande fordringar är s k oprioriterade och får betalt först när de andra fått full betalning. Eftersom konkurs innebär att gäldenären inte kan betala alla sina skulder räcker tillgångarna sällan till betalning av oprioriterade fordringar, som kommer sist i utdelningsordningen. Sannolikheten är därför väldigt liten att få full betalning för en oprioriterade fordring.

Sammanfattning

Företaget tycks ha misslyckats med att avskilja dina medel från företagets egna medel. En sådan sammanblandning innebär vanligtvis att sakrättsligt skydd förloras. Till följd av sammanblandningen verkar det som att du inte har separationsrätt. Mellan dig och företaget gäller såklart fortfarande kommissionsavtalet. Företaget är därför skyldig dig dina pengar. Eftersom företaget gått i konkurs kommer emellertid din fordring att vara oprioriterad. Precis som konkursförvaltaren medgett är chansen därför väldigt liten att du får betalt för din fordring. Eftersom företaget gått i konkurs det inte att framtvinga någon betalning.

Jag hoppas att mitt svar varit till nytta!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo