Kommer pension från Sverige och Schweiz beskattas i båda länderna?

FRÅGA
Hej! Vi bor i Schweiz men har arbetet i Sverige och Schweiz. Vi får Pension från Sverige och Schweiz, måste vi skatta i Sverige och Schweiz eller bara i ett Land?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Sverige och Schweiz har slutit ett så kallat dubbelbeskattningsavtal, vilket syftar till att undvika att skatt tas ut i båda länderna för samma inkomster. Avtalet fördelar beskattningsrätten för olika typer av inkomster mellan länderna och innehåller regler om rätt att avräkna skatt ni betalar i det ena landet från det andra landets skatteanspråk.

Om ni är bosatta i Schweiz och får pension utbetald från Sverige, kommer Sverige ha rätt att beskatta denna (art. 19 § 1 och 2 i avtalet). Beroende på vad för slags pension det är fråga om (tjänstepension, garantipension osv.) ska antingen pensionen helt undantas från beskattning i Schweiz (art. 24 § 5 i avtalet) eller så ska den skatt som betalas i Schweiz avräknas från den skatt som ska betalas i Sverige (art. 24 § 3 i avtalet). Den pension ni får från Schweiz ska beskattas enbart i Schweiz eftersom detta är er hemviststat (art. 22 § 1 i avtalet).

Förfarandet vid avräkningen är ganska tekniskt, men sammanfattningsvis kommer ni inte att behöva betala högre skatt än vad ni skulle ha betalat om all pension kom från ett av länderna.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Tobias Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll