Kommer mitt pensionssparande ingå i en bodelning?

FRÅGA
Kan jag tillgodoräkna mig mitt x privata pensionssparade kapital sen tidigare, vid en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från att du menar en bodelning vid äktenskap i mitt svar.

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

En bodelning sker då ett äktenskap upplöses. Det kan antingen ske genom dödsfall eller skilsmässa(5 § ÄktB). Det är även skillnad på huruvida pensionssparande ska ingå i bodelning beroende på hur äktenskapet upplöses.

Vid dödsfall

Då bodelning sker med anledning av makes död, ska inga pensionsrättigheter ingå (10 kap 3 § 2 st ÄktB). Detta beror på att syftet med regeln är att säkra den efterlevande makens pensionsbehov och då pensionssparandet undantas påverkas inte storleken på den bortgågna makens kvarlåtenskap.

Vid skilsmässa

Utgångspunkten vid skilsmässa är att privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid en bodelning (10 kap 3 § 3 st ÄktB). Däremot finns vissa möjligheter för makarna att undanta pensionssparande. Exempelvis om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt anses vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas. Makarna kan även komma överens vid bodelningstillfället om att undanta de.

Detta gäller för privata pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande, alltså inte för allmän pension eller tjänstepension, de ska nämligen inte räknas med i bodelningen oavsett anledning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72055)