Kommer mitt gamla brott påverka min nu kommande dom?

Misshandel. Har förstått att en viktig parameter för att bestämma påföljd är om man tidigare begått liknande brått. Hur långt tillbaka tittar man? Hela livet, 10 år, 5 år. I mitt fall är jag nu misstänkt för att ha utdelat ett slag mot en krogpersonal. 6,5 år sen blev jag fälld f misshandel, straff blev terapi motsv 4 mån fängelse. Men då ingick 2 rattfyllor, olaga hot samt misshandel av normalgraden. Dom dec 2012. Kommer detta gamla brott påverka min nu kommande dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om val av påföljd finns i Brottsbalken (BrB). När domstolen nu ska döma dig för misshandel och välja påföljd kan de precis som du själv säger ta hänsyn till att du tidigare dömts för brott.

Ditt gamla brott påverkar mer eftersom det var liknande
Till att börja med har det betydelse vilken typ av brott du är tidigare dömd för. Hade du endast varit dömd för rattfyllor och olaga hot hade det troligtvis inte haft så stor betydelse eftersom detta är helt andra typer av brott. Men det är allvarligare att du faktiskt tidigare är dömd för precis samma typ av brott - misshandel. Det kan ses som en risk att du fortsätter göra dig skyldig till misshandel om du redan gjort det flera gånger. En risk för fortsatt brottslighet är något som kan motivera ett hårdare straff.

Ditt gamla brott påverkar mer om det inte var så länge sedan
Det har också betydelse hur länge sedan det var du gjorde dig skyldig till den tidigare misshandeln. Låt säga att det bara var några månader sedan och att du nu misshandlat igen kort inpå. I så fall kan domstolen se ganska allvarligt på det, då också detta talar för att du snart igen kanske kommer misshandla en tredje gång. Nu var det hela 6,5 år sedan du fälldes för misshandel, vilket inte borde vara lika betydande nu när domstolen ska döma dig igen.

Sammanfattning
Det har betydelse att du tidigare begått liknande brott när domstolen ska döma dig för misshandel. Domstolen kan i princip titta tillbaka hela livet men generellt är det de senaste åren de tittar på. Ju kortare tid som har gått sedan du dömdes senast desto allvarligare är det. Min bedömning är alltså att ditt tidigare brott kommer påverka din kommande dom, men kanske inte särskilt mycket.

Straffet för misshandel ska normalt vara på fängelsenivå (BrB 3 kap. 5 §). Men istället för fängelse skulle du också kunna få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Domstolen vill gärna undvika att ge fängelsestraff (BrB 30 kap. 4 §). Hade du inte tidigare varit dömd för brott hade du troligtvis fått villkorlig dom, vilket betyder att du inte spärras in utan får leva som vanligt men med en prövotid på två år då du ska sköta dig och inte fortsätta begå brott (BrB 27 kap. 1 §). Skyddstillsyn är lite strängare, då får du en prövotid på tre år och en övervakare det första året (BrB 28 kap. 1 §). Nu har du tidigare straffats men det är ändå ett antal år sedan, varför jag skulle tro att risken för fängelse ändå är ganska låg. Om du bara har utdelat ett slag mot krogpersonalen anser jag inte heller att misshandeln är av det allvarligare slaget vilket ytterligare talar för att fängelse inte är aktuellt. Det är dock helt upp till domstolen att besluta detta då de kommer ta hänsyn till just den misshandel du nu gjort dig skyldig till och din personliga situation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo