Kommer mitt erkännande få mig fälld?

2016-09-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejFör två månader sen blev jag häktad pga av rattfylleri och olovlig körning samt påkörning av en stolp. Polisen tog mig inte på platsen utan 2 timmar efter händelse i mitt hem. Jag följde de till häktet där jag lämnade blod prov som visade 3 promille.Jag erkände allt men det gjorde jag i påverkad tillstådet. Nu till min fråga:Kan jag överklaga beslut som kommer eftersom de kan inte bevisa för de tog mig inte på plats. Jag måste nämna att jag drack under de timmar Hemma innan polisen kom för jag var ju i chok. snälla hjälpmvh
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag är lite osäker på vilket beslut du menar men ska försöka svara på din fråga så gott jag kan. En åklagare har skyldighet att väcka åtal när en förundersökning kommit så långt att en viss person med viss styrka kan anses ha begått ett brott. Åklagaren anser att bevisningen med största sannolikhet kommer få personen fälld. Att väcka åtal betyder att åklagaren ger in en stämningsansökan till tingsrätten, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:1. Beslutet åklagaren fattar att skicka in stämningsansökan kan inte överklagas. Är stämningsansökan fullständig kommer tingsrätten börja handlägga målet. Tingsrätten kommer då skicka en kopia av stämningsansökan till dig. Du kommer uppmanas att skriftligen bemöta åklagarens anklagande. Skriften med bemötandet (ett s.k. svaromål) ska du skicka in till tingsrätten. I svaromålet har du möjlighet att uppge omständigheter som kan leda till att åklagaren inte längre anser att bevisningen mot dig är tillräckligt stark. Åklagaren kan då lägga ner sitt åtal, se RB 20:7a.

Om åklagaren inte lägger ner åtalet kommer du kallas att närvara vid huvudförhandling inför rätten. Under huvudförhandlingen kommer du ges möjlighet att försvara dig. Du kan då ange att du inte druckit innan bilfärden, utan därefter när du kommit hem. Åklagaren kommer ha uppgifter om vad du tidigare sagt tillgängliga och kan då invända att det du säger inför rätten går emot det du tidigare sagt. Domarna är dock de som har att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i den historia du lämnar under huvudförhandlingen jämfört med vad du tidigare sagt. Att du tidigare erkänt gör inte att domarna per automatik anser dig skyldig till brottet.

Skulle du sedan dömas för grovt rattfylleri och olovlig körning har du tre veckor på dig från det att domen meddelas. Överklagan skickar du in till tingsrätten, seRB 51:1.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (326)
2020-09-20 Olovlig körning och bevisvärdering
2020-09-20 När man kan åberopa nya vittnen i tvistemål
2020-09-19 Inspelade samtal- olagligt eller bevisning?
2020-09-12 Vem bestämmer om ett brott är bevisat?

Alla besvarade frågor (84500)