Kommer min son att bli inlasad?

2018-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA
HejMin son har varit anställd på ett större svensk bolag enligt nedan :2015 1/5 - 31/8 heltid 4 månader (sommar vikarie)2016 1/2 - 30/4 halvtid 3 månader2016 1/5 - 31/8 2017 heltid 16 månaderSedan utan arbete från 1/9 2017 men börjar på samma företag nu igen den 1/3 och är lovad tills vidare minst 8 månaders arbete.Kan tilläggas att det är i princip samma sorts tjänst under hela tidenHur gäller LAS i ovanstående fall ? Detta kommer ju att bli mer än 2 år under en 5 års periodHur tar man i så fall diskussionen med företaget ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsformer finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Såsom jag tolkar din fråga så undrar du om din son kommer att bli tillsvidareanställd på grund av sin anställningstid, det vill säga om hans tidsbegränsade anställning kommer att omvandlats enligt 5 a § LAS när han påbörjar sin nya allmänna visstidsanställning. Det finns i sådana fall två olika alternativ i din sons fall, en omvandling enligt 5 a § 1 st. 2 p. LAS eller enligt 5 a § 1 st. 1 p. LAS.

Omvandling enligt 5 a § 1 st. 2 p. LAS
Eftersom din son har haft blandade anställningsformer (både vikariat och allmän visstidsanställning) så ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning enligt 5 a § 1 st. 2 p. LAS om de tidsbegränsade anställningarna löpt på varandra i två år. Det har de gjort om det inte är mer än sex månader mellan anställningstillfällena (5 a § 2 st. LAS). Eftersom det är mer än sex månader mellan det sista anställningstillfället och det nya så kan en omvandling enligt 5 a § 1 st. 2 p. LAS inte användas i din sons fall.

Omvandling enligt 5 a § 1 st. 1 p. LAS
Aktuellt blir därför 5 a § 1 st. 1 p. LAS. Det som krävs då är att din son haft allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, och det är korrekt att man får räkna ihop olika allmänna visstidsanställningar under femårsperioden. Det framgår inte av din fråga om din son haft allmänna visstidsanställningar på alla anställningsperioder efter sommarvikariatet. Men om han har haft det så innebär det att han kan tillgodoräkna sig alla anställningsperioder (utom de fyra månaderna med vikariat) vid beräkningen, trots det löpt mer än sex månader mellan det sista anställningstillfället och det nya. Anställningen ska då övergå i en tillsvidareanställning efter 24 månader i enlighet med 5 a § 1 st. 1 p. LAS. Din son behöver inte meddela sin arbetsgivare om att hans anställning övergår, detta sker automatiskt, men det skadar ju aldrig med en påminnelse.

Övrigt att tänka på
Det framgår inte av din fråga om det är så att din son har arbetat halvdagar under den tid då han arbetade halvtid, men detta är av relevans för beräkningen av anställningstiden i 5 a § LAS .Varje dag som han har arbetat ska räknas som en LAS-dag även om han enbart arbetat fyra timmar den dagen. Men det är bara de dagar han faktiskt arbetat som ska räknas som LAS-dagar. Har han arbetat varannan dag räknas alltså de tre månader som han arbetade halvtid som en och en halv månad (något förenklat).

Viktigt att komma ihåg är också att 5 a § LAS är semidispositiv, vilket innebär att om det finns avvikande regler i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, så ska de reglerna gälla före 5 a § LAS (LAS 2 § 3 st.). Det kan därmed vara bra att även se över eventuellt kollektivavtal.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Josefin Tjernell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98703)