Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?

FRÅGA
Min sambo äger ett hus sen tidigare. Om vi gifter oss har jag då någon giftorätt i huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga.

Giftorätt innebär att makar har rätt till viss egendom om äktenskapet skulle upplösas. Giftorätten är alltså inte av direkt betydelse under själva äktenskapet utan blir först en fråga vid skilsmässa eller om någon av makarna skulle avlida. Egendomen som en make har giftorätt i kallas giftorättsgods. Om du och din sambo gifter er så kommer den egendom ni äger utgöra giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som till exempel genom äktenskapsförord, genom villkor i gåvobrev eller genom villkor i testamente ska vara enskild. I 7 kap. 2 § ÄktB listas alla sätt som egendom kan vara enskild på.

Både den egendom som makar ägt innan de ingår äktenskap och den egendom som makar skaffar under äktenskapet utgör giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild. Detta innebär att du kommer ha giftorätt i din sambos hus om ni gifter er, såvida inte huset utgör enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Saga Sthen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94159)