Kommer jag få tillbaka mina pengar när företaget gått i konkurs?

2018-11-30 i Konkurs
FRÅGA
Ett möbelföretag har gått i konkurs. Jag har beställt möbler av dem online för sex veckor sen som enligt orderbekräftelsen skulle levereras inom sex veckor. De drog full betalning ca 40.000 kr från mitt kreditkort för sex veckor sen samtidigt som onlinebeställningen gjordes, men jag har inte fått möblerna levererade. Kommer jag att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!

När ett företag går i konkurs får en konkursförvaltare i uppdrag att avveckla företaget. Detta innebär att konkursförvaltaren kommer samla ihop den egendom som företaget äger för att sedan sälja detta och dela ut de pengar som företaget totalt har till de borgenärer som företaget har skulder till. Utbetalningen av företagets skulder sker i en särskild ordning. Vad man kan kalla för prioriterade fordringar betalas av först. Detta är skulder till borgenärer som t.ex. har lånat ut pengar till företaget i utbyte mot pantsatt egendom eller löner till anställda som inte utbetalats. Som konsument har man inte någon särskild förmånsrätt till de pengar som ska betalas ut. Istället får man vad som kallas för en oprioriterad fordran, vilka betalas ut sist i ordningen. Eftersom företagets skulder är större än deras tillgångar, räcker sällan pengarna till för att betala dessa oprioriterade fordringar.

Som konsument är man dock särskilt skyddad enbart genom köpeavtalet enligt 49 § i konsumentköplagen. Detta innebär att man har rätt till varan mot bakgrund av avtalet som ingåtts med företaget genom köpet och därmed kan separera varan från konkursboets tillgångar så att dessa inte används för att betala företagets andra skulder. För att regeln ska vara aktuell krävs dock att det är möjligt att identifiera varan som din, alltså genom att den t.ex. är specialgjord för dig eller den avskilts och märkts med ditt namn. Varan måste således vara individualiserad, annars är det inte möjligt att separera varan.

Sammanfattningsvis finns två alternativ i det här fallet, (1) ställa krav på din oprioriterade fordran, som mest troligt inte kommer betalas ut, eller (2) kräva varorna mot bakgrund av avtalet förutsatt att dina varor är identifierade. Oavsett vad du föredrar skulle jag rekommendera dig att kontakta konkursförvaltaren för att berätta vad du vill göra anspråk på.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98481)