Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

FRÅGA
HejJag är bosatt i Sverige sedan 1998 och svensk medborgare ( obegränsat skattskyldig i Sverige )1997 köpte jag en lägenhet i Polen som jag nu planerar att sälja.Beskattning av fastigheter sker som regel i det land där fastigheten finns. I det här fallet är inkomsten beskattningsbar i Polen , skatten är 19%. Skattesatsen är dock 0% om man säljer fastigheten efter 5 år från året av dess anskaffande.Detta gäller i mitt fall, jag kommer att sälja lägenheten efter 22 år och är alltså befriad från att betala skatten. Dubbelbeskattningsavtalet som reglerar förhållandet mellan Sverige och Polen finns under:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2577.html?date=2017-01-01Frågan är nu om jag blir skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige?Hur bör dubbelbeskattningsavtalet tolkas?Tack på förhand!Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du är begränsad skattskyldig i Polen för lägenheten och att det som gäller är att du enligt polsk rätt skulle bli beskattad med 0%. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige är utgångspunkten att du också blir skattskyldig för kapitalvinsten även i Sverige. Dubbelbeskattningsavtal finns då till för att du inte ska bli beskattad två gånger. Stater har dock olika metoder för att förhindra dubbelbeskattning vilket kan leda till olika resultat av den slutliga beskattningen.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Polen

Enligt dubbelbeskattningsavtalet får Polen beskatta försäljningen av din lägenhet (artikel 13 punkten 1). Det innebär dock inte att Sverige är förhindrad från att beskatta lägenheten.

För att undanröja dubbelbeskattningen har Sverige och Polen nämligen avtalat att i en sådan situation ska Sverige från den skattesumman som Sverige skulle skattat dig för, avräkna summan av den polska skatten som du betalat (artikel 22 punkten 1a.) Ett exempel: säg att du enligt svensk rätt beskattas för 1000 kr för en viss inkomst, som du också beskattas 400 kr för i Polen. Sverige avräknar då det polska skattebeloppet (400 kr) från den svenska skatten (1000 kr) och du beskattas då i Sverige för mellanskillnaden enbart (600 kr).

Svaret

Svaret på din fråga blir alltså att du kommer beskattas som vanligt i Sverige eftersom det inte kommer finnas ett belopp att avräkna från den svenska skatten då den polska skatten ligger på 0 %. Hade du betalat ett visst skattebelopp i Polen hade detta räknats av från den svenska skatten.

Återkom gärna till oss om du har fler frågor!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (286)
2021-05-28 Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland
2021-05-08 Skatt för boende i Danmark
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

Alla besvarade frågor (93196)