Kommer isländsk lag om arvsskatt att vara aktuell vid svensk arvsfördelning?

Hej!

Jag har dubbelt medborgarskap, isländskt och svenskt. Jag har bott i Sverige i 30 år men har tillgångar på Island i form av mark och pengar på banken. Jag förstår att de tillgångar jag har i Sverige omfattas av svensk lag vid min bortgång men hur skulle det bli med arvskatt på mina tillgångar på Island? Island tillämpar arvskatt.

Jag har tre barn varav ett bor i Sverige och övriga på Island. Ingen make eller sambo.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka bestämmelser gäller mellan Sverige och Island?

När det gäller vilket nordiskt lands lag som är aktuell vid fördelning av arv gäller artiklarna 21-38 i arvsförordningen (650/2012), artikel 2 i den nordiska arvskonventionen (SÖ 2015:1), samt det tredje kapitlet i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer. Arvsförordningen är en EU-förordning, men gäller ändå i förhållande till Island för att artikel 20 beskriver att den lag som är aktuell enligt förordningen ska tillämpas oavsett som det är en EU-medlemsstats lag eller inte.

Svensk lag kommer att gälla:

Ifall du inte har skrivit i ditt testamente att du önskar att en särskild lands lag ska vara aktuell på ditt arv, t.ex. isländsk rätt eller liknande, är huvudregeln i enligt artikel 21.1 arvsförordningen att den lag som är aktuell för arvet ska vara lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död. Din hemvist är Sverige, för att du har bott där i 30 år, vilket innebär att svensk lag kommer att gälla. Detsamma gäller enligt artikel 2 i den nordiska arvskonventionen. Det tredje kapitlet i lagen om arv i internationella situationer har särskilda bestämmelser, men de är inte aktuella i det här fallet.

Enligt artikel 23 arvsförordningen ska den svenska lagen styra arvet i sin helhet. Vart tillgångarna finns har alltså ingen betydelse. Den svenska rätten ska särskilt reglera allt från överföring av tillgångar till arvingar och ev. testamentstagare, men också förmågan att ärva, arvets uppdelning och ansvaret för skulderna. I svensk rätt gäller inte arvsskatt vid överföring av arv, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Att den isländska rätten har en bestämmelse om arvsskatt ska alltså inte påverkas av att vissa tillgångar finns på Island.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”