FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/07/2019

Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter finns innan lagen träder ikraft?

Det ser ut som att lagförslaget hemlig dataavläsning kommer bli lag i september . Kommer polisen få dekryptera redan krypterad text som någon skrev 2 månader innan polisen hade laglig rätt att läsa krypterad text?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, nämligen "hemlig dataavläsning". Förslaget har utretts av statens offentliga utredningar (se här) och därefter varit ute på remiss.

Enligt regeringskansliet ska proposition om lagförslaget lämnas till riksdagen senast september 2019. Det innebär inte att lagen kommer att träda ikraft i september, utan det är fortfarande oklart om och när lagen kommer att träda ikraft.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om hemlig dataavläsning kommer kunna användas för att hämta in uppgifter som kom till innan lagen träder ikraft. Jag kan tyvärr inte ge ett klart svar på din fråga då lagstiftningsarbetet ännu inte är färdigt. Frågan verkar inte ha blivit berörd i den senaste utredningen, men i regel brukar inte hemliga tvångsmedel ges en retroaktiv effekt. Å andra sidan ifrågasätts i ett tidigare förarbete om det är överhuvudtaget är lämpligt/möjligt att vid hemlig dataavläsning begränsa tillgången till uppgifter som fanns innan lagen trädde ikraft (se SOU 2005:38 s. 404).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo