Kommer gemensamt förvärvat hus automatiskt bli gemensam egendom?

FRÅGA
Hej! Jag och min make är gifta och har skrivit ett äktenskapsförord: De egendomar som förvärvas under äktenskapet, skall vara var makars enskilda egendom, såvida de inte förvärvats gemensamt då de på denna grund utgöra gemensam egendom. Detsamma gäller all avkastning av denna egendom. Gåvor, sparpengar, egendom genom testamente och arv skall vara var makars enskilda egendom. Vid gemensam egendom skall därvid gälla att det är giftorättsgods om inte särskild fördelning av samägandet har avtalats. Min fråga är, om jag och min make köper ett hus och registrerar huset på bådas namn. Kommer detta automatiskt bli som ett gemensamt egendom eller måste man skriva ett nytt äktenskapsförord om att just bara huset skall vara ett gemensamt egendom?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Eftersom ni i ditt fall skulle förvärva huset gemensamt i syfte att bo där tillsammans kommer huset att anses vara gemensam egendom i enlighet med äktenskapsförordet och lagen (7 kap. 4 § ÄktB). Ni behöver alltså inte skriva ett nytt äktenskapsförord just för huset om du kan bevisa att det är förvärvat gemensamt i syfte att ni båda ska bo där. Huset kommer då ingå i en eventuell framtida bodelning som giftorättsgods.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86821)