Kommer bostaden som jag äger sedan tidigare ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?

Hej!

Funderar lite kring samboavtal. Hur fungerar det om jag äger en bostad och ska flytta ihop med en person? Om jag hyr ut min bef. bostad till någon annan och väljer att flytta in hos min partner - kan min befientliga bostad bli påverkad utav detta? Alltså kan min bostad bli påverkad av sambolagen även fast vi inte bor i den? Och om vi skulle vilja ha ett samboavtal, hur får man lättast tag på ett som är giltligt? Vi vill behålla våra egna egendomar ifall vi skulle separera.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Av din fråga framgår inte vilken typ av bostad det rör sig om. Jag tolkar dock din fråga som att du sedan tidigare innehar en bostadsrätt och undrar om:

1. den kommer ingå i sambodelningen vid en eventuell separation,

2. ni behöver skriva ett samboavtal och i så fall hur ni skriver ett sådant.


Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.


Vad utgör sambornas gemensamma bostad?

Vid en eventuell separation ska samborna som utgångspunkt dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av (1) sambornas gemensamma bostad och (2) sambornas gemensamma bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås bl.a. en bostadsrätt som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden, utan om:

- bostaden har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL),

- bostaden är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).


När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?

En bostad anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Utgångspunkten är därför att en bostad som har förvärvats av den ena sambon innan samborna träffades inte är förvärvad för gemensam användning.


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är därför att den bostad som du innehar sedan tidigare inte kommer att ingå i sambobodelningen vid en eventuell separation, eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning eller är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.


Ni kan upprätta ett samboavtal

För att vara helt säker på att egendomen inte ska utgöra samboegendom och inte heller delas lika vid en eventuell separation kan du och din sambo dock upprätta ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL).


Om ni behöver hjälp att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt kan ni göra det här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”