Kommer allmänheten kunna läsa mina journaler?

2016-09-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag har varit på polisförhör angående bidragsbrott av normalgraden då det rörde sig under 5 basbelopp. Jag har nekat till brottet och även avsagt mig advokat så de blir rättegång i sånafall. Polisen sa att eftersom det är dagsböter på brottet och jag aldrig är straffad sedan förut trodde han inte på mer än villkorligt. I efterhand har fått jag veta att jag kanske måste gå och få en personutredning ifall det blir åtal hos tingsrätten och här är mitt egentliga problem. Saken är den att jag är sjukskriven och har varit med om så mycket att jag har på grund av detta hamnat inom sjukvården/psykiatrin. Jag är livrädd att man begär att in mina journaler från sjukhuset och det blir allmänna handlingar i tingsrätten som vem som helst kan plocka ut. Har redan haft personliga problem med folk som jobbar på tingsrätten och livrädd att dom kommer över mina journaler och det här får spridning. Har dom rätt att hämta in min journal till att göra en personligutredning? Jag undrar om jag kan få min journal sekretesskyddad av min psykolog på något sätt så ingen kommer över dom? Har jag förstått rätt om man inte kommer på mötet angående personligutredning så ligger det en till last vid utdömande av dom? Samt om jag inte kommer på mötet så kan polis komma och hämta mig till mötet för att göra en personlig utredning? Då kan inte domstolen döma annat än till annat än fängelse då man inte medverkat till att själv undanröja fängelse? Har jag rätt i det jag skriver här o fått återberättat?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Sjukvården, psykiatrin och domstolarna är alla olika myndigheter. Dina journaler hos sjukvården och psykiatrin innehåller känsliga uppgifter och är därav redan sekretesskyddade. Det betyder att även om informationen finns upprättad och bevarad hos en myndighet kan en annan myndighet inte begära ut uppgiften hur som helst. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, se offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 8:1. Dock finns det undantag. Har rätten beslutat att du ska genomgå en undersökning hos en läkare vid en rättspsykiatrisk undersökningsenhet har läkaren vid enheten rätt att få ta del av dina journaler, se 8 § lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottsmål m.m. Detta för att läkaren ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt ifall brottet du är misstänkt för har begåtts under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Du kan inte hindra läkaren vid rättsmedicin att ta del av dina journaler hos psykiatrin och sjukvården.

Om rätten beslutat om särskild personutredning är du skyldig att infinna dig för läkarundersökning. Om du inte kommer kan polisen mycket riktigt komma och hämta dig, se 7 § 3 st.

Rätten har en skyldighet att döma ut en påföljd som är så human och lämplig som möjligt i förhållande till det brott den tilltalade begått och i förhållande till dennes person. Precis som du skriver görs läkarundersökningen för att se om förutsättningar finns att döma till rättspsykiatrisk vård istället för annan påföljd, se 7 § 1-2 st. Rätten beslutar alltså om denne undersökning till din förmån, för att du ska bli så rättvist bedömd som möjligt, se RB 45:12 och RB 46:9.

Domen blir en allmän handling som allmänheten kommer kunna ta del av. Känsliga uppgifter som förekommit i målet kommer att sållas bort ur denna akt och inte vara sådant material som vem som helst kan ta del av. Personer som jobbar på tingsrätten och inte har med ditt ärende att göra har heller ingen rätt att läsa dina journaler. En huvudförhandling är i regel offentlig, men när din personutredning läses upp kan de ske inom stängda dörrar vilket innebär att åhörare måste lämna salen och får inte ta del av informationen från dina journaler.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (234)
2021-01-17 Gäller sekretess mot personen handlingen angår?
2020-12-29 Kan man begära att vara anonym i en dom?
2020-12-21 Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?
2020-12-17 Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Alla besvarade frågor (88291)