Kommer äktenskapsförordet skydda hustruns ekonomi?

FRÅGA
Hej!Min man vill investera i aktier och en lägenhet utomlands och insisterar nu på att vi ska ha äktenskapsförord för att skydda den andres ekonomi. Vi har varit gifta i 25 år och jag tog direkt illa vid mig när han bad mig skriva på. För mig känns det som skilsmässopapper. Vi tjänar lika mycket och har ungefär lika stora tillgångar. Han påstår dock att han vill skydda min ekonomi ifall han skulle göra en brakförlust på sina affärer. Stämmer detta? Ett annat argument var att det skulle förenkla köp och försäljning av lägenheten ifråga då han påstår att han utan äktenskapsförord måste ha tillåtelse från mig. Stämmer det? Jag erbjöd honom fullmakt, men det gick inte hem.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar hänvisa till äktenskapsbalken och utsökningsbalken.

Argument 1 - Skydda din ekonomi

Genom ett äktenskapsförord kan ni kategorisera er egendom, dvs föreskriva vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Detta har betydelse sedan vid en eventuell skilsmässa.

Vid en skilsmässa delar makarna lika på allt giftorättsgods, medan var och en behåller sin enskilda egendom (se 7 kap 1 § och 10 kap 1 § äktenskapsbalken).

Anta att din makes investeringar misslyckas, det skulle drabba dig vid en eventuell skilsmässa. Han kommer då bidra med mindre giftorättsgods till bodelningen och det blir förmodligen du som får ge honom pengar för att ni ska få lika mycket var i slutändan. Skriver ni ett äktenskapsförord där till exempel respektive makes egendom är enskild kommer din makes investeringar inte påverka dig då båda behåller sin egendom. Eventuellt behöver en bodelning inte ens ske i sådana fall (se 9 kap 1 § äktenskapsbalken).

Att i ert läge skriva ett äktenskapsförord skulle alltså skydda din ekonomi vid en eventuell skilsmässa i det fall att din make går med stor förlust. Dock skyddar det dig inte mot en eventuell utmätning ifall din makes skulder skulle överstiga hans tillgångar. Då gäller reglerna i utsökningsbalken och din egendom (om ni har den i er gemensamma besittning) kan komma att utmätas om ni inte kan göra sannolikt att den är samägd eller få det att framgå att egendomen tillhör dig (se 4 kap 19 § utsökningsbalken).

Argument 2 - förenkla köp och försäljning av lägenheten

Samtycke krävs vid försäljning av lägenhet som utgör makars gemensamma bostad (se 7 kap 5 § äktenskapsbalken). Den gemensamma bostaden är där makarna har sitt gemensamma hem och som huvudsakligen innehas för detta ändamål (se 7 kap 4 § äktenskapsbalken).

Så länge lägenheten (jag antar att du menar den utomlands som din make vill investera i) inte är er gemensamma bostad får din make sälja den utan ditt samtycke. Ett äktenskapsförord kommer i så fall inte att spela någon roll i detta avseende. Det behövs inte heller någon fullmakt från dig för att få sälja.

Skulle lägenheten vara er gemensamma bostad krävs ditt samtycke för att försäljning ska få ske. Om försäljning då sker utan den andra makens samtycke skulle avtalet eventuellt kunna förklaras ogiltigt och lägenheten gå åter (se 7 kap 9 § äktenskapsbalken). Skulle egendomen i detta fall göras enskild kommer det inte att spela någon roll här heller eftersom samtycke krävs även om den gemensamma bostaden är någon av makarnas enskilda egendom (se 7 kap 5 § 2 st äktenskapsbalken).

Oavsett om lägenheten är er gemensamma bostad eller inte, kommer ett äktenskapsförord där lägenheten görs till din makes enskilda egendom inte att göra det enklare att sälja lägenheten.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med Lawline Juristbyrå, det kan du göra här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94218)