Kollektivavtals normerande verkan

Företaget är anslutet till kollektivavtal

Kan jag som enda medarbetare nekas flextid? På vilken grund? Jag tillhör inget fackförbund.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När arbetsgivaren tillämpar villkor enligt ett kollektivavtal där de flesta av de anställda på arbetsplatsen är anslutna så kan avtalet få så kallad normerande verkan. Detta innebär att villkoren är så pass generella att de ska tillämpas på även de anställda som ej är fackligt anslutna. Principen om kollektivavtalets normerande verkan har ej prövats i domstol gällande just villkor om flextid, men det torde vara ett sådant generellt villkor likt villkor för provanställning och löneökning, som i domstol funnits omfattas av principen.

Detta ger dock inte dig som icke fackligt ansluten någon rätt gentemot din arbetsgivare. Det är istället fackförbundet som har avtal med din arbetsgivare som har rätt att kräva att denne tillämpar villkoren på alla anställda.

Även om det inte ger dig någon direkt rättighet att åberopa gentemot din arbetsgivare så kan du ju använda detta som argumentation för att även du bör omfattas av villkoren för flextid. Din arbetsgivare vill ju förmodligen inte riskera att facket använder sin rätt och kräver hen på skadestånd.

Rättsfallen i fråga är bland annat AD 1978:163 och AD 1984:79.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo