Kollektivavtals normerande verkan

FRÅGA
Företaget är anslutet till kollektivavtalKan jag som enda medarbetare nekas flextid? På vilken grund? Jag tillhör inget fackförbund.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När arbetsgivaren tillämpar villkor enligt ett kollektivavtal där de flesta av de anställda på arbetsplatsen är anslutna så kan avtalet få så kallad normerande verkan. Detta innebär att villkoren är så pass generella att de ska tillämpas på även de anställda som ej är fackligt anslutna. Principen om kollektivavtalets normerande verkan har ej prövats i domstol gällande just villkor om flextid, men det torde vara ett sådant generellt villkor likt villkor för provanställning och löneökning, som i domstol funnits omfattas av principen.

Detta ger dock inte dig som icke fackligt ansluten någon rätt gentemot din arbetsgivare. Det är istället fackförbundet som har avtal med din arbetsgivare som har rätt att kräva att denne tillämpar villkoren på alla anställda.

Även om det inte ger dig någon direkt rättighet att åberopa gentemot din arbetsgivare så kan du ju använda detta som argumentation för att även du bör omfattas av villkoren för flextid. Din arbetsgivare vill ju förmodligen inte riskera att facket använder sin rätt och kräver hen på skadestånd.

Rättsfallen i fråga är bland annat AD 1978:163 och AD 1984:79.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia Stenslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?