Kollektivavtal vid företagsöverlåtelse

FRÅGA
Hej Jag arbetar i ett företag med kollektivavtal som såldes til ett företag utan kollektivavtal.De nya ägarna sa upp kollektivavtalet strax innan en fusion genomfördes. Har vi arbetstagare då fortfarande rätt till samma avtal och regler som gällde när kollektivavtalet fanns i ett år som LAS säger eller gäller detta bara om kollektivavtalet inte sagts upp???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel tar den nya arbetsgivaren över de rättigheter och skyldigheter som gäller mot arbetstagaren vid en fusion eller annan form av företagsöverlåtelse, se 6b§ LAS. Detta handlar alltså om arbetstagarnas personliga anställningsavtal.

Vad som reglerar kollektivavtalet vid en företagsöverlåtelse är dock i 28§ MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet). Det är en ganska lång och invecklad paragraf men huvudregeln framgår i alla fall av dess 1st; nämligen att kollektivavtalet följer med arbetstagarna till den nya arbetsgivaren. Detta gäller dock enbart om den nya arbetsgivaren inte redan är bunden av ett annat kollektivavtal.

Skulle den nya arbetsgivaren redan vara bunden av ett kollektivavtal aktualiseras den 1års regel som du nämnde i din fråga. Detta framgår av 28§ 3st MBL. I ett sådant fall skulle arbetsgivaren, trots att denne hade ett eget kollektivavtal på sin arbetsplats, vara tvungen att tillämpa de anställningsvillkor som framgår av ert ursprungliga kollektivavtal under 1år. 1års regeln gäller således enbart på denna situation.

Ditt kollektivavtal ska således ha gällt på det nya företaget (innan fusionen) enligt huvudregeln jag nämnde ovan. Detta gäller så länge ditt kollektivavtal är giltigt (vanligen skrivs kollektivavtal på ca ett år, men exakt hur länge får kollas med fackföreningen som skrev avtalet). Efter denna tid kan det nya företaget sedan välja fritt att förhandla med fackföreningen om nytt kollektivavtal på arbetsplatsen eller säga upp avtalet.

Det är således av vikt att kollektivavtalet sades upp av er nya arbetsgivare, innan fusionen, på korrekt sätt, dvs. att det sades upp efter det att kollektivavtalets giltighet löpt ut. Jag skulle råda dig att prata igenom frågan med fackföreningen som hade kollektivavtalet på arbetsplatsen för att se att allt gått rätt till vid företagsöverlåtelsen och således även vid fusionen. Har allt gått rätt till har ni arbetstagare inte rätt till de kollektivavtalsreglerade rättigheterna efter fusionen. Oavsett gäller inte 1års regeln på situationen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95850)