Kollektivavtal definition

2017-01-15 i Övrigt
FRÅGA
Jag undrar om ett kollektivavtal måste innefatta vissa saker för att det ska kallas ett kollektivavtal. Om t.ex. enbart löner regleras i ett avtal men inget annat, kan det då kallas ett kollektivavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du anger inte i vilket sammanhang denna fråga kommit upp, och jag vill därför påpeka att mitt svar är begränsat till legaldefinitionen av ett kollektivavtal.

Vad som utgör ett kollektivavtal regleras i 23 § Medbestämmandelagen.

Där anges följande krav, vilka alla ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett kollektivavtal:

Avtal

Först och främst ska det vara fråga om ett avtal. Vad som utgör ett avtal är ett ganska vitt begrepp, överenskommelser i allmänhet, förslag med godkännande kan utgöra avtal. Anbud och accept utgör avtal enligt Avtalslagen, men jag vill vara tydlig med att många olika former av överenskommelser och liknande kan utgöra avtal.

Skriftlighet

Det andra kriterium som ska vara uppfyllt är skriftlighet. Det är helt enkelt inget bindande kollektivavtal om det inte är skriftligt. Det räcker dock med att man till exempel i ett justerat och godkänt mötesprotokoll har angett ett förslag till avtalsinnehåll för att kravet på skriftlighet ska vara uppfyllt, enligt 23 § andra stycket Medbestämmandelagen.

Parter

Det tredje kriterium som ska vara uppfyllt är att det ska vara rätt parter som ingått avtalet för att det ska vara ett kollektivavtal. Det ska vara en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation, som sluter avtalet med en arbetstagarorganisation. En organisation som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intresse i förhållandet gentemot arbetsgivaren är en arbetstagarorganisation enligt 6 § första stycket Medbestämmandelagen.

Innehållet

Det fjärde kriteriet, som är det din fråga rör, är kravet på ett visst innehåll. Innehållet ska röra anställningsvillkor för arbetstagare, eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lönevillkor är ett exempel på anställningsvillkor, och därför räcker det att löner regleras för att detta krav ska vara uppfyllt.

Sammanfattande svar

Din fråga får besvaras med att konstatera att det ställs vissa krav på vad som anses utgöra ett kollektivavtal, och att ett utav dessa krav är krav på ett visst innehåll. Lönevillkor utgör anställningsvillkor, varför kravet på innehåll är uppfyllt även om enbart lönevillkor regleras. Om då också övriga krav är uppfyllda så utgör det per definition ett kollektivavtal.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga,

Vänligen

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95792)