Knytnävsslag i självförsvar

Det blir rättegång för min 15 åriga son...som har gett en knytknävel slag mot en annan pojke? HÄNDELSEN 5 st killar som kommer utan för oss har uppsökt min son och bett honom komma ut dom är arga och skyller på min son om sånt han inte gjord en av dom har till och med sig basebollträ men visar inte den men har den innanför sin jacka dom är äldre 18 åriga..ena pojken går fram till min son knuffar honom och han ger ett slag så att pojken ramlar ner efter det ena pojken tar basebollträ och jagar honom. Dom nekar att dom har knuffat min son och sagt i förhör att han bara slog utan varning..bröderna vitnar ena bröden blev slagen och andra jagar min son med basebollträ vad tror du att det blir för dom själv tycker vi att det var självförsvar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag ge en beskrivning av nödvärnsrätten (rätten till självförsvar) och därefter över bevisbördan och beviskraven vid nödvärn. Detta för att ge dig en bild av vad domstolen kommer att lägga vikt på.

Nödvärn

Nödvärnsrätt föreligger mot ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp enligt 24 kap 1 § andra stycket första punkten brottsbalken (BrB). Den person som använder sin nödvärnsrätt gör sig inte skyldig till brott så länge dennes handlingar inte är uppenbart oförsvarliga (24 kap 1 § första stycket BrB). Vad som är att betrakta som uppenbart oförsvarligt beror på vilka alternativ som kan ha förelegat för att undvika att använda våld. Detta enligt rättsfallet NJA 1999 s. 460. Högsta domstolen säger i det målet att man ska ge den tilltalade relativt hög marginal vid denna bedömning.

Bevisbörda och beviskrav

I brottsmål är det åklagaren som har bevisbörda för att ett brott har begåtts. För att den tilltalade ska bli fälld i domstol krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Detta är ett högt beviskrav och det krävs därmed gedigen bevisning för att en fällande dom ska meddelas.


Jag förutsätter att din son är åtalad för misshandel eftersom sakomständigheterna rör sig om ett knytnävsslag. För att din son ska bli dömd måste åklagaren bevisa att misshandeln skedde. Det måste alltså vara ställt utom rimligt tvivel att din son begick misshandeln.

Om din son gör gällande att han har agerat i nödvärn måste åklagaren bevisa motsatsen. Däremot har åklagaren viss bevislättnad i detta fall. I rättsfallet NJA 1990 s. 210 säger högsta domstolen att det räcket med att åklagaren lägger så mycket bevisning att nödvärnsrätten framstår som obefogad, vilket kan framgå redan av den allmänna situation där handlingen (i ert fall din sons knytnävsslag) har begåtts.

Alltså för att din son inte ska bli dömd för misshandeln måste hans knytnävsslag ha varit i nödvärn och knytnävsslaget ska inte ha varit uppenbart oförsvarligt. För frågan huruvida hans slag var i nödvärn och inte uppenbart oförsvarligt måste man titta på omständigheterna som föregicks av slaget. Till att börja med var det fem personer som gick emot din son. De var arga och skyllde någonting på honom. Dessutom knuffar en av dem din son. Här är det fråga om både ett pågående och ett eventuellt överhängande brottsligt angrepp. Dels genom knuffen och dels för att din son möjligtvis befarade att fler brottsliga angrepp skulle komma. Detta ger din son nödvärnsrätt.

Din son följer upp detta med att tilldela ett knytnävsslag till personen som knuffade honom och sedan springa därifrån (vad jag förstår det som). Om slaget var uppenbarligen oförsvarligt trots din sons nödvärnsrätt kommer han ändå bli dömd. Frågan är därför om slaget var uppenbarligen oförsvarligt.

Uppenbarligen oförsvarligt

I rättsfallet NJA 1999 s. 460 tilldelade B ett slag mot A som A duckade undan från. A besvarade angreppet med att själv tilldela ett knytnävsslag. A blev åtalad för misshandel. I det rättsfallet ansåg domstolen att även om det fanns alternativ för A att undvika att själv tilldela ett slag så var det inte uppenbart oförsvarligt av honom att göra det. A blev därmed inte dömd för misshandel.

Jag finns en del likheter och skillnader mellan detta fall och din sons fall. Skillnader är att din son blev knuffad och inte slaget mot. Däremot var det fem personer som var inblandade i bråket mot din son, vilket talar för att din sons agerande inte var uppenbarligen oförsvarligt. Knuffen har inte inneburit sådan fara som om han hade fått ett knytnävsslag mot sig, men om något talar för att värre eller fler angrepp skulle ske och att din son befarade detta är min bedömning att din son inte agerat uppenbarligen oförsvarligt.

Det svåra i ditt fall är om de fem pojkarna även i rättegången påstår att de inte knuffat din son. Om det inte kan styrkas att knuffen skedde ökar det tron om att din sons knytnävsslag var uppenbart oförsvarligt. Vad som är viktigt att få fram i rättegången är således att knuffen skedde och att de fem pojkarna redan var arga på din son varför din son befarade brottsliga angrepp. Om pojkarna medger att de tog med ett basebollträ kan det tala till eran fördel eftersom det visar att deras intentioner med att träffa din son hade ett aggressivt samband. Det talar för att de ville hota eller misshandla din son, vilket kan bevisa sonens nödvärnsrätt.

Slutsats

Det är upp till åklagaren att bevisa att din son inte har agerat i nödvärn eller att hans agerande har varit uppenbarligen oförsvarligt. I och med att din son fått ta emot en knuff och bemöttes av ett gäng om fem arga killar talar det för att knytnävsslaget som din son tilldelade var befogat. Kommer dessa sakomständigheter fram i rättegången är min bedömning att din son kommer att frikännas då han agerat inom sin nödvärnsrätt.


Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo