Knytnävslag mot ansiktet efter verbalt bråk/tjafs - rätt till nödvärn?

Hannes och Johan träffas ute på en krog. De börjar munhuggas med varandra. Hannes tilldelar Johan ett knytnävslag som träffar i ansiktet. Johan känner stark smärta och får blod från näsan. Andra närvarande ingriper och bråket avslutas. Johan gör en polisanmälan mot Hannes. Ta ställning till om Hannes ska åtalas och dömas för något brott samt vilken påföljd han kan få. Hannes är 23 år och tidigare ostraffad. Hannes erkänner gärningen med invänder att han hade rätt till nödvärn

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En brottslig handling kan i vissa fall vara ansvarsbefriande under omständigheter som ger upphov till nödvärnsrätten i 24 kap. 1 § brottsbalken. Man har rätt att försvara sig mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Huvudregeln är alltså att våld kan mötas med våld. Att tjafsa med varandra ger inte någon rätt att slå den andra.

Det som vägs in i bedömningen om någon har rätt till nödvärn är förhållanden på platsen, möjligheten att bege sig från brottsplatsen, möjligheten att kalla på hjälp, möjligheten att använda mindre våld samt möjligheten att rikta våldet mot mindre vitala delar spelade roll (se ett vägledande rättsfall från Högsta domstolen NJA 2005 s. 237). I det aktuella fallet där någon enbart utväxlar ord finns emellertid flera möjligheter till att inte begå den brottsliga gärningen. Handlingen är också i övrigt att anses som uppenbar oförsvarlig.

Ett obefogat knytnävslag tillfogat på annan persons ansikte är en misshandelsgärning enligt 3 kap. 5 § brottsbalken och eftersom det handlat om ett slag av en knuten näve som lett till blod från näsan så är det med större sannolikhet fråga om misshandel av normalgraden.

Misshandel av normalgraden kan inte leda till böter, utan det är fängelse i högst 2 år som gäller. Eftersom han tidigare är ostraffad och det inte rör sig om en särskilt allvarlig brottslig handling så är sannolika alternativ för påföljd villkorlig dom eller skyddstillsyn. Du kan läsa mer om vad som ska beaktas i straffmätningen i 29 kap. 4-5 §§ brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo