Knuffade min sambo, vad kan påföljden bli?

För några månader sedan så gjorde jag en tabbe hemma. Tjejen och jag höll på å städa en kväll. Vi är lite lagom trötta å lättretliga. Jag viker in tvätt slarvigt varav tjejen rycker ut lådan jag vek in i. I samband med detta knuffar jag bort henne för att få henne att sluta.

Följden blir att hon av knuffen åker in i en garderobshantag och faller till backen.

Hon blir ledsen och gråter högt å polis kommer.

Åker in på förhör. Meddelas misstanke.

ag berättade sanningen helt men tog inte ställning till min skuld.

Inga skador finns dokumenterade men polisen såg en rodnad på hennes axel vid tillfället. J

Nu kom stämningsansökan till tinget. Åtal för misshandel. Min fråga är vad påföljden kan bli?

Min sambo har även uttryckt att hon inte vill delta, men är ändå kallad som vittne enligt stämningen, måste hon vittna?

Tilläggas att detta är en engångsgrej, vi har varit ihop i över fyra år och är det fortfarande. Ostraffad i övrigt med jobb å god ekonomi.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om påföljd

Utifrån vad jag förstår låter det som en misshandel av ringa grad (en knuff varpå rodnad uppstod). Straffbestämmelsen för ringa misshandel återfinns i 3 kap. 5 § brottsbalken, vari stadgas att straffet ligger på böter eller fängelse i högst sex månader.

Vittnesplikt

Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. I 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Anledningen till detta undantag från vittnesplikten är att man anser att det skulle kunna innebära en konflikt mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan att hjälpa en anhörig. Även sambos anses omfattas av begreppet närstående. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att din flickvän fritt kan välja om hon vill vittna i domstol eller inte. Om hon väljer att vittna mot dig kommer hon höras under straffansvar istället för ed.

Påföljden i ditt fall

Förmodligen är din flickväns vittnesmål avgörande i målet. Skulle hon lämna ett vittnesmål, vari hon säger att du absolut inte gjort något eller att det hela var en olyckshändelse, bör du inte dömas för något annant än ringa misshandel eller inget brott alls. Med hänsyn till brottets art (misshandel), att detta är ditt första "brott", samt brottets ringa grad, antar att du möjligen går eller tilldelas ett fribötesstraff om ca. 50 dagsböter. Vad det totala beloppet i sådana fall blir i slutändan beror på hur hög din inkomst är, varpå varje dagsbot kan sättas till ett belopp mellan 50 kr och 1000 kr (se 25 kap. 2 § brottsbalken).

Slutsatsen är att du troligtvis inte har så mycket att oroa dig över. Du riskerar förmodligen som värst ett högt bötesbrott. Fängelse bör vara inte aktuellt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”