Klyvnings företräde framför försäljning vid samäganderätt

2017-02-28 i Klyvning
FRÅGA
Min ex man och jag äger 1/3 av en fastighet. Två släktingar till mig äger 1/3 vardera. Nu har den ena släktingen lämnat in till tingsrätten att hon vill sälja. Vi andra tre lämnade i augusti månad in en ansökan om klyvning till Lantmäteriet. Nu undrar jag om det stämmer att klyvning går före försäljning enl. Samägandelagen som släktingen som vill sälja åberopat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln när det gäller samägd egendom är att det krävs samtycke från alla delägare för att förfoga över egendomen eller vidta åtgärd kring dess förvaltning (se 2 § samäganderättslagen). Om klyvning av fastigheten kan komma i fråga så kan en delägare dock ansöka om detta (11 kap. 1 § FBL). För det fall annan delägare ansöker om försäljning så ska klyvning av fastigheten gå i första hand, såvida ansökan om klyvning gjorts före ansökan om försäljning är avgjord i domstol. Frågan om försäljning ska isåfall vilandeförklaras fram tills det visar sig om klyvning kommer till stånd eller ej. Om klyvning ej kommer till stånd så kan försäljningsförfarandet återupptas, kommer klyvning till stånd ska det avvisas (se 7 § samäganderättslagen).

Det stämmer därmed att ett i tid sökt klyvningsförfarande fungerar som ett hinder mot försäljning av fastigheten så länge som klyvningsförfarandet pågår. Ni bör därmed upplysa rätten om att ansökning om klyvning redan har gjorts och därmed be rätten vilandeförklarat frågan om försäljning.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (24)
2021-06-11 Klyvning av fastighet - samtycke av samtliga delägare?
2020-01-31 Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?

Alla besvarade frågor (94364)