FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning29/04/2018

Klyvning av tomt

Vi vill köpa en tomt ihop med min bror och bygga ett parhus på. Kan man begära klyvning av tomten för att underlätta ägandet vid ev. försäljning av ena huset?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av hur frågan är formulerad utgår jag ifrån att ni ännu inte äger en tomt men planerar att köpa en.

För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Bestämmelserna sätter upp allmänna krav för att klyvning ska vara möjligt. Det första är att fastigheterna som bildas efter klyvningen ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (se 1 § FBL). Klyvningen får inte heller ske i strid mot kommunens detaljplan enligt 2 § FBL. Därför bör ni kolla upp hur detaljplanen ser ut för tomten ni vill köpa.

Det finns även särskilda villkor i 11 kap. FBL som måste vara uppfyllda för att klyvning ska kunna ske. Det första av dessa är att fastigheten som ska klyvas är samägd. Då de berättar att "vi" vill köpa en tomt tillsammans med din bror kommer kravet om samägande vara uppfyllt. Ni bör även tänka på att klyvningen av tomten lämpligast bör ske innan ny tillför byggnader till den. Detta för att förhindra att de tilltänkta byggnaderna bidrar till att lotten man får ut efter klyvningen är mer värd än andelen i den ursprungliga fastigheten. Är den det kan det vara en sådan olägenhet att betala ersättning för mervärdet som lagen pratar om i 11 kap. 3 § 3 st. Som föranleder att klyvningen inte kan genomföras.

Ni bör även tänka på att bygglov krävs för att bygga de tilltänkta husen på tomten ni bör köpa. Om hur bygglovsansökan ska gå till och förutsättningarna för att få ett sådant finns bestämmelser i 9 kap. Plan och bygglagen, (se särskilt 20-21 §§ och 30 §).

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000