Klippa sönder (olagligt) staket

Hej ! Jag bor vid ett stadsnära naturreservat som är ett populärt besöksmål speciellt för oss närboende, hundägare, pensionärer, barnfamiljer o.s.v. Nu har kommunen som är förvaltare av naturreservatet utvidgat nötkreaturens betesområde till att även omfatta naturreservatets friluftsområde. Har varit i kontakt med en miljöjurist på Naturvårdsverket och enligt juristen så är det ett brott mot naturreservates områdesskydd och är straffbart samt att Länsstyrelsens tillsynsmyndighet är skyldig att tillse att nötkreaturen inte har tillträde till naturreservates friluftsområde. När jag har påpekat för en handläggare på Länsstyrelsen att kommunens utvidgning av kornas bestesområde är olaglig så var svaret "än sen då". Det som återstår för mig är att klippa sönder stängslet så att djurägaren inte vill ha sina nötkreatur på friluftsområdet. Problemet med det är att djuren kan ge sig ut och ställa till skada, ett alternativ är att bara klippa sönder stängslet när djuren inte befinner sig på betesområdet. Vilka påföljder kan jag räkna med om jag blir tagen på bar gärning och kommer en domstol att beakta det faktum att det är olagligt att uppföra ett stängsel på ett naturreservat? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vilka konsekvenserna kan vara av att klippa sönder ett stängsel och hur omständigheterna du beskrivit påverkar konsekvenserna.


Regler kring att klippa sönder ett staket

Att klippa sönder ett staket är att skada egendom som tillhör någon annan. Detta innebär att brottet skadegörelse blir aktuellt vilket innebär att fängelse/villkorlig dom döms ut upp till 2 år (12 kap. 1 § Brottsbalken). Böter finns inte i straffskalan för skadegörelse. Det som dock kan göras gällande är att det är ringa skadegörelse (12 kap. 2 § Brottsbalken). För ringa skadegörelse ser straffskalan annorlunda ut. Det krävs då att skadan är obetydlig. En viss vägledning ges av huruvida skadan understiger 1 250 kr eller ej. Övriga omständigheter ska dock också beaktas. För ringa skadegörelse döms böter eller fängelse/villkorlig dom i högst sex månader ut.


Hur detta tillämpas i ditt fall

Domstolen kommer troligen ta flera saker i beaktning i detta fall. Till att börja med kommer de säkert som du beskrivit ta risken för att djuren flyr eller skadas i beaktning då du klipper upp ett staket. Detta kan innebära att straffet som döms ut blir högre. Om domstolen skulle finna att staketet var olagligt skulle detta kunna leda till viss strafflättnad. Brottet skadegörelse skulle dock fortfarande blir gällande då stängslets olagliga placering inte innebär att det får skadas av utomstående. 


Du skriver att du inte har andra alternativ än att ta saken i egna händer genom att klippa sönder staketet. Om du anser att en myndighet som är verksam under kommunen har gjort ett felaktigt/olagligt beslut kan du dock anmäla beslutet till förvaltningsdomstolen. Domstolen kan då förklara staketet olagligt vilket skulle innebära att kommunen/myndigheten var tvungna att ta bort betesmarken. 


Slutsats

Vilken konsekvens du skulle få av att klippa upp staketet beror mycket på vilka olika risker och hur stor skada en uppklippning riskerar att få för ägarna av marken. Bedömning är svår att göra fullständig utan närmare omständigheter. Inom skalan finns allt från böter till 2 års fängelse eller upp till 6 år ifall de skulle bedöma det som en grov skadegörelse. Detta är mindre troligt men fortfarande inte omöjligt beroende på vilken typ av djur som finns i hagen m.m. Det finns andra sätt att gå för att överklaga myndigheters beslut och det bästa är att ta myndigheten till domstol istället för att klaga till länsstyrelsens tillsynsmyndighet direkt. 


Dessutom skulle du även kunna ta upp det bemötande du fick av myndigheten med JO. Om du har ansett att deras beslut är olagligt ska de kunna vägleda dig kring hur du ska kunna ta upp något sådant. De har en skyldighet att "lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen" (6 § Förvaltningslagen) samt att vara "saklig och opartisk" (5 § Förvaltningslagen). För att överklaga till JO kan du kolla på denna hemsida: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo