Klippa häck på grannens sida

FRÅGA
Vi har blivit polisanmälda för åverkan för en häckklippning. För två år sedan kom vi överens med grannen om att häcken ska klippas ung. till 150-160 cm hög. Överenskommelsen är muntlig. Grannen klippte inte sin del på höjden. I år gjorde vi det. Klippte/sågade på höjden till överenskommen höjd. Detta har grannen polisanmält.
SVAR

Hej! Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt allmänna grannelagsrättsliga principer måste den som brukar en fastighet ta skälig hänsyn till sin granne, detta kommer till uttryck i 3 kap. 1 § jordabalken. Även underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Vad som kan krävas av en fastighetsägare avgörs efter vad som framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Er situation liknar den som förelåg i NJA 1990 s 71. I rättsfallet hade en häck planterats på gränsen mellan två fastigheter. En av fastighetsägarna lät mot den andres vilja toppklippa häcken i dess helhet. Talan om skadestånd på grund av ingreppet lämnades utan bifall bl.a. med hänsyn till att häcken klipptes på det sätt som sedan många år tillbaka hade varit brukligt.

I ert fall hade ni kommit överens om att häcken skulle klippas till en viss höjd, vilket er granne sedan struntat i. Med utgångspunkt i principen om att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar så har jag svårt att se att polisanmälan leder någonstans.

Hoppas detta svarade på din fråga. Om du undrar någonting mer eller om jag var otydlig så hör gärna av dig igen.

Mvh

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (133)
2021-12-04 Får man plocka ner andras valaffischer?
2021-11-29 Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?
2021-10-28 Skadegörelse eller inte?
2021-10-26 Minderårig har förstört butiksfönster, vad gäller?

Alla besvarade frågor (97671)