Klausuler om förköpsrätt gäller inte vid köp av fastighet

2015-04-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och min man har tillsammans med min mamma köpt en sommarstuga. Vi vill nu skriva ett avtal där vi ger den andra parten förköpsrätt vid ev. försäljning eller bortgång. Vilket värde är vanligast att man använder i den typen av avtal; taxeringsvärde, anskaffningsvärde eller marknadsvärde? Jag har dessutom två bröder och undrar därför hur man ska skriva detta avtal för att det ska bli så rättvist som möjligt för alla parter? //MS
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Avtal om förköpsrätt är ej bindande då det gäller köp av fast egendom. I NJA 1984 s. 673 anger HD att "Gällande rätts ståndpunkt måste också antas vara att avtal om förköpsrätt till fast egendom inte kan ingås med bindande verkan i samband med köp." Se även NJA 1974 s. 314.

Detta innebär att delägarna kan sälja sin andel till andra och/eller begära försäljning enligt samäganderättslagen, oavsett om ett avtal om förköpsrätt har ingåtts.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82614)