Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?

Hej

Jag köpte en lgh 2013 som en investering eftersom jag fick pengar över efter två försäljningar av lägenheter.

Bodde hos min sambo i hennes lägenhet vid det tillfället, vi fick barn och pga att den lgh jag hade köpt var större flyttade vi in där 2015.

Vi ligger i separeration nu och jag anser att min investering inte faller under sambolagen eftersom syftet med det köpet var en investering.

Hon vägrar att flytta ut och vet inte vad och vilka vägar jag kan ta för att få det att ske.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar utgå från att du vill att din före detta sambo lämnar den lägenhet som du inte anser utgöra samboegendom omedelbart.

Lägenheten utgör samboegendom

Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag, alltså möbler och liknande. Detta framgår av 3 § sambolagen. En bostad som förvärvas under samlevnaden betraktas som utgångspunkt som förvärvad för gemensam användning. Vissa undantag från detta finns. Faktumet att lägenheten är förvärvad som ett investeringsobjekt skulle i sig kunna medföra att bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk. Att en lägenhet är förvärvad som ett investeringsobjekt utesluter dock inte att den kommer att användas för gemensamt bruk. Detta innebär att lägenheten enligt huvudregeln kommer att ses som samboegendom, då den faktiskt har använts för gemensamt bruk, även om det kan vara så att grundtanken med förvärvet var en annan.

Det finns dock ett par uttryckliga undantag som kan medföra att en bostad inte klassas som samboegendom. Dessa återfinns i 4 § sambolagen. Som samboegendom räknas inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (första punkten), egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, (andra punkten), eller egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, (tredje punkten) och vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, (fjärde punkten). Det finns alltså en möjlighet att du kan hävda att bostaden inte ska anses utgöra samboegendom med stöd av den fjärde punkten, beroende på hur förvärvet av de två lägenheter som du sålde såg ut.

Du äger fortfarande lägenheten

Att en bostad utgör samboegendom innebär inte att den ägs gemensamt av två sambor. Om du står som ensam ägare av lägenhet påverkas inte detta av att lägenheten klassas som samboegendom. Istället innebär denna klassificering att lägenheten kommer att ingå i bodelningen. Den av er som sedan kommer att bo kvar i lägenheten kommer vara skyldig att ersätta den andre med egendom eller ett belopp som motsvarar halva lägenhetens värde.

Eftersom ni har gemensamma barn kommer detta vara av stor betydelse för avgörandet av vem av er som faktiskt har störst behov av lägenheten. Om barnen huvudsakligen kommer att bo hos en av er kommer denna sambo förmodligen anses ha störst behov av lägenheten. Detta framgår av 16 § andra stycket sambolagen. Om du vill få din före detta sambo att flytta ut från lägenheten kommer ni alltså behöva komma överens om detta, eller ta denna tvist till domstol.

Vänliga hälsningar,

Aras TofekRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning