Klandra ett testamente

Meningen var att mina 2 barn skulle ärva deras farmors bror, han hade inga egna barn. Nu är både farmor och hennes bror borta. Min dotter verkar ha fått allt, hon har sålt hans hus och min son har inte hört ett ljud. Kan min son få fram testamentet efter farbrorn eller ska han bara känna sig blåst? Min son vill inte bråka med systern men han mår jättedåligt över detta. Vad kan han göra?

Jag har inte med saken att göra men jag vill hjälpa min son.

Hur gör vi?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga krävs det att vi utreder vissa sakomständigheter samt går igenom de rådande regleringingar som finns i Ärvdabalken (ÄB).

Delgivning
Enligt bestämmelserna om delgivning (14 kap 4§ ÄB) ska testamentet delges till arvinge, detta betyder i praktiken att när en arvinge mottagit en bestyrkt kopia av testamentet vinner testamentet sedan laga kraft sex månader efter delgivningen, om inte samtliga arvingar redan har godkänt testamentet vilket då gör att testamentet vinner laga kraft direkt. Viktigt med delgivning är att alla arvingar måste på eget ansvar "säkra" att de får ta del av delgivningen, så om din son haft vetskapen om sin farfmors brors bortgång ska han på eget ansvar ta del av delgivningen. I erat fall verkar det som om din son inte har tagit del av testamentet, detta betyder inte att hans rätt att få ut sin arv gått förlorad. Han kan inom tidsramen för att testamentet vunnit laga kraft, dvs sex månader från delgivningen klandra testamentet.

Klander
Genom att klandra testamentet (14 kap 5§ 1st ÄB) kan din son ogiltighetsförklara ett testamente eller en del av ett testamente. Klandertalan måste väckas i domstol och inom tidsfristen sex månader efter delgivningen. På så sätt kan han då göra sin del av arvet gällande genom att då uppvisa det rådande testamente. Väcks inte talan inom sex månader går hans rätt att klandra testamentet förlorad. På detta sätt kan han genom sin underlåtenhet att klandra gå miste om sin del av arvet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning