Klandertalan av testamente

Hur skall ett klander av testamente utformas tex brevledes eller annat?

Vart skall det skickas?

Underrättas övriga arvingar?

Handlar inte om bröstarvinge eller laglott särkullsbarn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra gällande att ett testamente är ogiltigt kan man som arvinge klandra det inom sex månader från det att du har blivit delgiven, dvs. tagit emot, testamentet, se 14:4-5 Ärvdabalken. Klandertalan anses väckt när stämningsansökan har inkommit till tingsrätten 13:4 st. 3 RB. Du väcker alltså talan om klander hos tingsrätten, där talan ska väckas mot testamentstagare (arvingarna). De övriga arvingarna kommer med största sannolikhet att behöva underrättas.

För att klandertalan ska bifallas och testamentet därmed förklaras ogiltigt krävs att det föreligger en klandergrund enligt 13 kap. Ärvdabalken. Ogiltigförklaring av testamente innebär att testamentstagare inte kan göra testamentet gällande.

Sammanfattning: Klandertalan väcks som en stämningsansökan i tingsrätten, alla berörda parter kommer att underrättas.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning