FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/11/2017

Klagomål från bostadsrättsköpare

Hej

Har sålt min bostadsrätt (lägenhet) i befintligt skick. Köparen var på visning och till och med hela proceduren med skrivandet på kontraktet skedde i bostadsrätt.

Efter 3 veckor från inflyttningsdatom klagar köparen på sönder kran, spricka i ugnen, massor med lådor med kläder i/utanför förrådet. Hon hotar mig också att hon ska anlita en advokat. Alla samtal går via mäklaren. Det känns väldigt obehagligt eftersom jag vet att alla klagomål är inte riktiga, allting var i ordning den dagen jag lämnade lägenhet.

Vad kan hända nu, vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är fel på en bostadsrätt, för vilka säljaren ansvarar, kan köparen ha rätt att göra vissa påföljder gällande. Köparen kan alltså rikta vissa krav såsom ersättning för felen mot säljaren. Ofta sker det genom mäklaren. Du som säljare kan självklart bestrida kraven om du anser att de är oriktiga. I så fall kan köparen välja att framföra sitt krav till domstol, dvs ansöka om stämning. Du som svaranden kan då bestrida käromålet. Om parterna inte förlikas avgörs tvisten av domstolen. Nedan kommer jag kort redogöra för när en bostadsrätt (nedan kallad vara) som sålts i befintligt skick enligt lag kan anses felaktig. Det bör nämnas att det köparen är köparen som har bevisbördan för att säljaren ansvarar för ett eventuellt fel.

Eftersom en bostadsrätt är lös egendom gäller reglerna i köplagen (KöpL). Även en vara sålts i befintligt skick anses varan felaktig om den avviker från uppgifter om bostadsrättens egenskaper och användning som säljaren lämnat före köpet (19 § första stycket KöpL). Fel föreligger också om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § tredje stycket KöpL) Frågan man ställer sig är om köparen inte skulle köpt bostadsrätten om denne visste om dessa omständigheter. Köparen har däremot en s k undersökningsplikt. Det innebär att köparen inte får åberopa sånt som han måste antas ha känt till vid köpet eller som han skulle upptäckt vid en noggrann undersökning av bostadsrätten (20 § KöpL). Köparen måste också framföra kraven inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo