Katten jag köpte var sjuk, kan jag kräva ersättning av säljaren?

2020-03-13 i Köplagen
FRÅGA
En kattunge köptes av privatperson nov 2019,Kattungen blev sjuk feb 2020 uppsökte veterinär där gjordes alla prover, katten konstaterades våt FIP som bedömdes efter ålder o sjukdomsförloppet att kattungen blivit smittad då hon låg i mammas mage av mamma , katten fick somna in då iinet bot finns .Jag kontakta säljaren vill ha tillbaka priset på katten , Hon vägrar betala Ska vi verkligen stå för dom ynka 700kr oxå...+10.000 i veterinär kostnad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du köpt katten av en privatperson blir köplagen (KöpL) den tillämpliga lagen, se 1 och 4 §§ KöpL. För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger ett fel i varan (djur betraktas som saker i lagen).

I 17 § 1 st KöpL anges att varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. I andra stycket i samma paragraf anges att om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilken varan var avsedd att användas, ha egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prover eller modeller, vara förpackad på vanligt sätt om förpackning krävs för att skydda varan. Om varan avviker från första eller andra stycket i denna bestämmelse anses varan vara felaktig. Som köpare av en katt bör man kunna utgå från att katten är friskt och inte behäftad med fel som gör att den inte kan användas för avsett ändamål (Jfr HovR:s resonemang i NJA 1989 s.156 - "Hunden Gäsperh").

Säljaren svarar för fel som funnits vid avlämnandet, detta oavsett om felet visar sig först senare, se 21 § KöpL. Av vad som frågor av frågan verkar det ha konstaterats att kattungen var sjuk vid tidpunkten för avlämnandet, om så är fallet kan du göra vissa påföljder gällande mot säljaren.

Om varan är felaktig måste du dock för att kunna göra någon påföljd gällande reklamera varan inom skälig tid, se 32 § KöpL. I första hand kan du kräva att säljaren avhjälper felet eller att denna företar omleverans (34 § KöpL). Om du vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet får du häva köpet endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för dig (36 § KöpL). Om avhjälpande inte kommer på fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga olägenheten och priset som betalades (38 § KöpL). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för dig får du slutligen häva köpet helt och hållet (39 § KöpL). Eftersom att kattungen är avliden är den endast hävning som blir aktuellt här (eventuellt omleverans enligt 23 och 34 §§ KöpL, om det finns en annan kattungen ni kan få som är frisk). Att avtalet hävs innebär att du ska få tillbaka den summa pengar motsvarande den som du betalade för kattungen. Du kan dessutom kräva ersättning (skadestånd) för den skada du lidit p.g.a. att du fått en felaktig vara (en sjuk katt), t.ex. för veterinärkostnader, se 40 § KöpL

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?