Katt sjuk av färskfoder

2016-11-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
MIn katt blev sjuk av ett färskfoder. Räkningen landade på 17 tusen kronor + omkring 4 tusen i efter vård. Jag har fodret kvar och kvitton på det. Står i journalkopiorna att hon ätit fodret och blev sjuk efter det. Har jag som konsument rätt till att företaget betalar ersättning till min katt eller liknande ? Mvh Sandra
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör en skada som en produkt orsakat och då ska vi in i Produktansvarslagen (1992:18) som förkortas PAL.

Om färskfodret har varit dåligt (alltså bristfälligt) ska du ha rätt till ersättning för de kostnader som orsakats av det.

I PAL 1 § andra stycket står att om en produkt orsakar en sakskada har man rätt till ersättning i form av skadestånd. För att detta ska vara möjligt krävs det att skadan har uppkommit på grund av en säkerhetsbrist i produkten (alltså att djurfordret har brustit i kvalitet eller liknande). För bedömning av om säkerhetsbrist i produkten har förelegat finns PAL 3 §. Tryck på länken och läs och avgör om detta är aktuellt i ditt fall. Eftersom katter i lagens mening räknas som saker är det just sakskada det handlar om i ditt fall.

Av PAL 6 - 8 §§ framgår vem som är skadeståndsskyldig (alltså vem du kan rikta ditt skadeståndsanspråk mot).

Även om du har rätt till skadestånd kommer ett belopp om 3500 kr att avräknas på sakskadan, enligt PAL 9 §.

Du har även enligt 31 § Konsumentköplagen rätt till skadestånd för fel i vara som orsakat skada på annan egendom (alltså på din katt).

Viktigt är att du iakttar preskriptionstiderna i PAL 12 §. Dessa innebär att du måste väcka talan om att du vill ha ersättning för skadan inom 3 år från det att du har förstått (eller borde ha förstått) att du kan göra anspråk på ersättning och det får inte ha gått mer än 10 år från det att den skadeståndsskyldige satte den skadegörande produkten i omlopp. Om det går utöver dessa tider förfaller din rätt till ersättning.

Väldigt bra att du har kvitton och journalkopior! Dessa är viktiga bevismaterial. Förutsatt att det har varit en brist i fodret och att du kan visa att det är just fodret som gjorde din katt sjuk, bör du ha framgång med ditt ersättningsanspråk (och därmed få ersättning för kostnaderna men minus 3500 kr).

Jag skulle råda dig att först vända dig till affären/företaget du köpte fodret från och gå vidare därifrån, om de inte hjälper dig. Se som sagt till att inte vänta för länge med detta då det finns en preskriptionstid att beakta.

Hoppas det löser sig och stort lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (631)
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?

Alla besvarade frågor (88101)