Katt inte besiktigad före köpet trots att detta utlovats

2016-10-03 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har köpt två blandras-kattungar av en privatperson för 6500 kr som innan köpet skulle vara besiktigade av en veterinär. Efter köpet upptäcker jag att de inte alls var besiktigade, när detta gjordes upptäcktes defekter på båda katterna som kommer medföra kostnader som inte försäkringen täcker. Vad säger lagen i detta fallet, kan jag som köpare kräva ekonomisk ersättning genom antingen ett reducerat pris (dvs. få en del av pengarna tillbaka) eller begära återköp av katterna på fulla beloppet? Finns det någon lag jag kan peka på om hon vägrar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då du har köpt dessa katter av en privatperson är det köplagen som blir tillämplig. En katt räknas som en "sak" i lagens mening. I första hand är det alltid parternas avtal som gäller, detta går före det som sägs i köplagen. Om ni har kommit överens om något när det gäller reklamation av katterna, till exempel att du inte får lämna tillbaka katterna om något "fel" skulle visa sig, så är det detta som gäller. Det låter i frågan som om ni inte avtalat om något speciellt angående eventuella fel och då blir köplagens bestämmelser tillämpliga.

Enligt 17 § köplagen ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan inte gör detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska varan anses vara felaktig. I ditt fall verkar ni ha avtalat om att katterna skulle vara besiktigade och därför är det att anse som ett fel.

Om varan anses vara felaktig får du enligt 30 § köplagen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. I ditt fall är det inte lämpligt med varken svhjälpande eller omleverans. Du kan då antingen kräva prisavdrag enligt 37 § köplagen eller häva köpet enligt 39 § köplagen. För att få häva krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Beroende på vad ni har diskuterat före köpet och vad som framkommit då kan detta anses uppfyllt. Du kan även få skadestånd för vissa eventuella utgifter du haft på grund av köpet, t ex veterinärbesök och transportkostnader (40 §).

För att få påtala fel krävs att du reklamerar inom en skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Dock har säljaren handlat i strid mot tro och heder som det står i 33 § köplagen, då hen har ljugit om besiktningen, och därför bör denna reklamation om felet inte vara ett krav. För säkerhets skull bör du dock så snart som möjligt upplysa säljaren om de fel du hittat och berätta att du vill häva eller kräva prisavdrag samt ha skadestånd.

Du kommer alltså ha rätt att kräva ersättning på grund av fel i varan och antagligen även kunna häva köpet om du vill. Om säljaren inte ger med sig kan du driva detta till domstol. Där kommer du dock behöva bevisa att ni avtalat om att katterna skulle vara besiktigade innan köpet och att de faktiskt inte blivit detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89960)