Kapning av överhängande grenar

2016-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min granne har fullvuxen tall, rönn och björk samt buskar som står precis på och vid tomtgränsen. Tallen och en buske har tidigare ägare av vårt hus och tomt satt. Busken har spridit sig från vårt tomt in på grannens och tallen planterade han på för 40 år sedan, men på fel sida om tomtgränsen så den står på grannens tomt ca 10 cm från vår tomtgräns. Tomten ligger i ett tätbebyggt villaområde. Tallen har flera döda grenar. Vi har frågat grannen om att få såga ner tallen och ta bort busken men grannen har svarat nej och att han aldrig kommer att ta ner träden utan säger att de ska få självdö. Jag har hört att vi har rätt att ta bort alla grenar som hänger över tomtgränsen, vilket är halva träden, stämmer det? eller har vi någon rätt att kräva att han ska ta ner träden? Kan vi kräva att han ska såga ner grenarna som hänger in på vår tomtgräns?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jordabalken 3 kap. 2 § stadgar: tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför det olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Dock ska ägaren av området få möjlighet att själv utföra åtgärden om det kan befaras medföra skada av betydelse för denne.

Eftersom ägaren vägrar kapa av grenarna har du rätt att göra det. Samma regler gäller för busken. Men vidta viss försiktighet. Om tallen och busken dör av det ni tar bort kan ni bli ersättningsskyldiga.

Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93068)