Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring

2021-01-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Jag sålde just min avlidnes pappas tomt utan hys de hade brunnit ned. Tomten såldes för 115.000 kr. Hur mycket skatt måste jag då betala???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL).

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttring

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tomten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade tomten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av tomten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL).

Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttras

Kapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statlig och kommunal inkomstskatt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (46)
2021-03-11 Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?
2021-02-28 Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet
2021-01-18 Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring
2021-01-18 Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring

Alla besvarade frågor (93108)