Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring

Jag sålde just min avlidnes pappas tomt utan hys de hade brunnit ned. Tomten såldes för 115.000 kr. Hur mycket skatt måste jag då betala???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL).

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttring

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tomten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade tomten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av tomten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL).

Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttras

Kapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statlig och kommunal inkomstskatt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Omkostnadsbelopp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000