Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2017-03-21 i Reavinstskatt
FRÅGA
jag har byggt fritidshuset 1973, taxeringsvärdet är 1100000:- kronor.om jag säljer för taxeringsvärdet hur stor är reavinsten ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För svar på din fråga kan vi se till inkomstskattelagen, särskilt till 44 kap. 13 § inkomstskattelagen för att se till huvudregeln angående kapitalvinst (reavinst). Bestämmelsen anger att vi ska ta försäljningssumman minus omkostnadsbeloppet (=anskaffningsvärdet + förbättringsutgifter) för att få ut kapitalvinsten (reavinsten).

Det som behövs för att räkna ut en exakt kapitalvinst (reavinst) för din försäljning är alltså omkostnadsbeloppet och inte taxeringsvärdet.

Om du får ut en kapitalvinst (och inte en kapitalförlust) av din försäljning ska denna vinst beskattas. Du har dock rätt till en kvotering av vinstbeloppet, som alltså gör att du endast skattar på en del av beloppet. Kvoteringen får du fram genom att ta vinstbeloppet x 22/30 (enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). På detta belopp ska sedan 30 % dras i skatt.

Återkom gärna med ditt omkostnadsbelopp om du vill ha ett exakt svar på vad din kapitalvinst (reavinst) blir.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (102)
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?
2020-12-23 Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

Alla besvarade frågor (95763)