Kapitalvinst på ärvd fastighet

FRÅGA
Hej vi undrar vad som är reavinst och hur går man till väga efter en försäljning av en gård som vi fått i arv 1992
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skattefrågor regleras i inkomstskattelagen, förkortad IL.

Reavinst som också kallas för kapitalvinst är skillnaden mellan försäljningspriset och omkostnadsbeloppet vilket består av inköpspris, andra uppgifter för anskaffning och förbättringskostnader, 44:13-14 IL. När en fastighet är ärvd så övertar arvtagaren arvlåtarens skattemässiga situation d.v.s. dennes omkostnadsbelopp, 44:21 IL. Detta eftersom det har inte skett någon beskattning vid det tidigare arvsskiftet då överlåtelser via arv är skattefria, 8:2 IL.

Det innebär att i er kapitalvinst beräkning använder ni priset som er arvlåtaren betalade när denne köpte gården plus eventuella förbättringsutgifter som arvlåtaren eller ni har haft. Denna vinst ska ni deklarera vid nästa inkomstdeklarationen.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll