FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet31/07/2016

Kapitalförlust vid försäljning av fastighet

Hej! Vår bror avled i år 14 mars. Han köpte sitt hus 20150101 för 1 095 000 kr. Vi hoppas nu få sålt huset väntar på besked om dödsbolagfart. Vi ska få 790 000 för huset. Vår bror hade sålt sin gård 20141231 och hade 208 000 kr kvar att betala skatt för. Detta ska vi betala senast 201611..

min fråga är nu hur mycket ska vi betala i skatt för försäljningen av huset ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag kommer i mitt svar utgå från att det är dödsboet som säljer fastigheten. Enligt 42 kap 1§ Inkomstskattelagen ska kapitalvinster tas upp som intäkter som tas upp till beskattning.

Kapitalvinsten är enligt 44 kap 13§ Inkomstskattelagen skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Det är alltså dennas summa som ska tas upp till beskattning. Specialregler för beskattning vid avyttring av fastigheter regleras i 45 kap Inkomstskattelagen, där regleras bland annat hur man räknar ut omkostnadsbeloppet på fastigheten.

I ert fall kommer jag nu att utgå från att omkostnadsbeloppet är köpeskillingen vid köpet av fastigheten, alltså 1095 000 kr. Vid försäljningen väntar ni er att få 790 000 kr. Alltså blir det en kapitalförlust på 305 000 kr och ingen kapitalvinst alls.

Eftersom dödsboet gjort en kapitalförlust kommer ni ha rätt att göra en skattereduktion enligt 67 kap 10§, alltså ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det återstående underskott.

Ni behöver alltså inte betala skatt då ni säljer huset eftersom det inte blir någon vinst. Dödsboet har istället rätt till skattereduktion. Det blir egentligen inga större skillnader om dödsboet redan är skiftat och du som privatperson säljer fastigheten eftersom du erhållit fastigheten genom arv tar du över omkostnadsbeloppet och kapitalförlusten blir densamma.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara AspelinRådgivare